VIZIJA LAG-a

Regija Bilogora-Papuk područje je uravnoteženog ekonomskog, društvenog i održivog razvoja, moderne, tehnološki razvijene ekonomije, kvalitetno educirane radne snage, aktivne lokalne zajednice, izraženih specifičnosti svojih prirodnih, povijesnih i kulturnih resursa, regija izazova i mogućnosti, poželjna za život, rad i posjećivanje.

Civilni sektor

ÄŒeška beseda Treglava

0997113315

Udruga mladih " Grubiša"

mladi.grubisa@gmail.com

ÄŒeška beseda Končanica

0989698399

Konjički klub Hrvatski sokol

0992256625

Aktivi žena "Žene Doljana"

043/322493

Klub žena Donja i Gornja Rašenica

0989184683

AKTUALNE NOVOSTI