VIZIJA LAG-a

Regija Bilogora-Papuk područje je uravnoteženog ekonomskog, društvenog i održivog razvoja, moderne, tehnološki razvijene ekonomije, kvalitetno educirane radne snage, aktivne lokalne zajednice, izraženih specifičnosti svojih prirodnih, povijesnih i kulturnih resursa, regija izazova i mogućnosti, poželjna za život, rad i posjećivanje.

DRUGE IZMJENE LAG NATJEČAJ MJERA 7.4 - PODNOŠENJE PRIJAVE PROJEKTA

DRUGE IZMJENE LAG NATJEČAJ MJERA 7.4 - PODNOŠENJE PRIJAVE PROJEKTA

Druge Izmjene LAG Natječaja za mjeru 7.4.1 PRR odnosno 3.1.1. LRS

Upravni odbor LAG-a „Bilogora-Papuk“  donio je na sjednici održanoj dana 11.12.2020.godine Odluku o izmjeni natječaja za tip operacije 3.1.1. LRS i to u slijedećem dijelu:

 U tekstu Natječaja, poglavlje 4.1 podnošenje Zahtjeva za potporu  mijenja se vrijeme podnošenja prijave projekata i sada glasi:

„Zahtjevi za potporu podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom od 25.09.2020., a najkasnije do 22.01.2021. na adresu:

LAG BILOGORA-PAPUK

PLZ-2/2020

Trg b. J. Jelačića 1, 43 290 Grubišno Polje 

Promjene dokumentacije za natječaj :

Natječaj LAG_Bilogora Papuk_natječaj_TO_3.1.1._LRS LAG -DRUGE IZMJENE

U ostalim dijelovima Natječaj za TO 3.1.1. iz LRS LAG Bilogora-Papuk ostaje neizmijenjen.

Odluka Upravnog odbora LAG-a vezano za DRUGE Izmjene LAG Natječaja PLZ-2/2020

AKTUALNE NOVOSTI