VIZIJA LAG-a

Regija Bilogora-Papuk područje je uravnoteženog ekonomskog, društvenog i održivog razvoja, moderne, tehnološki razvijene ekonomije, kvalitetno educirane radne snage, aktivne lokalne zajednice, izraženih specifičnosti svojih prirodnih, povijesnih i kulturnih resursa, regija izazova i mogućnosti, poželjna za život, rad i posjećivanje.

Drugi LAG natječaj za provedbu tipa operacije 3.1.1. LRS

Drugi LAG natječaj za provedbu tipa operacije 3.1.1. LRS - oznake PLZ-2/2020

ZAVRŠEN DRUGI LAG NATJEČAJ MJERA 7.4.1. PRR - MJERA 3.1.1 LRS

Dana 24.03.2021 Upravni odbor Lokalne akcijske grupe donio je Odluke o odabiru projekata na LAG natječaju za provedbu Tipa operacije 3.1.1.LRS Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu (PLZ-2/2020).Sa današnjim danom, 14.04.2021., Konačna rang lista postaje pravomoćna.

KONAČNA RANG LISTA PROJEKATA  PLZ-2/2020

Z A T V O R E N

OBJAVA 11.12.2020

DRUGE  IZMJENE NATJEČAJA ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 3.1.1. LRS Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu (OZNAKA NATJEČAJA: PLZ-2/2020) 

Upravni odbor LAG-a „Bilogora-Papuk“  donio je na sjednici održanoj dana 11.12.2020.godine Odluku o izmjeni natječaja za tip operacije 3.1.1. LRS i to u slijedećem dijelu:

U tekstu Natječaja, poglavlje 4.1 podnošenje Zahtjeva za potporu  mijenja se vrijeme podnošenja prijave projekata i sada glasi:„Zahtjevi za potporu podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom od 25.09.2020., a najkasnije do 22.01.2021. na adresu:LAG BILOGORA-PAPUK  PLZ-2/2020  Trg b. J. Jelačića 1, 43 290 Grubišno Polje „

LINK ZA PREUZIMANJE NOVOG TEKSTA NATJEČAJA

Natječaj LAG_Bilogora Papuk_natječaj_TO_3.1.1._LRS LAG -DRUGE IZMJENE

U ostalim dijelovima Natječaj za TO 3.1.1. iz LRS LAG Bilogora-Papuk ostaje neizmijenjen.

Odluka Upravnog odbora LAG-a vezano za DRUGE Izmjene LAG Natječaja PLZ-2/2020


PRVE IZMJENE NATJEČAJA ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 3.1.1. LRS Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu (OZNAKA NATJEČAJA: PLZ-2/2020) 

Upravni odbor LAG-a „Bilogora-Papuk“  donio je na sjednici održanoj dana 04.11.2020.godine Odluku o izmjeni natječaja za tip operacije 3.1.1. LRS i to u slijedećim dijelovima:

1.) U tekstu Natječaja u poglavlju 1.Stavak 1.1. Predmet, svrha i raspoloživa sredstva Natječaja mjenja se iznos raspoloživih sredstava u skladu sa zadnjim Izmjenama Lokalne razvojne strategije i sada glasi     

Raspoloživa sredstva: 2.162.632,28 HRK

2.) Tekst Natječaja, u poglavlju 2, stavak 6 mijenja se zbog tehničke ispravke i sada glasi :

„Tijekom ovog Natječaja jednom (istom) korisniku može se za različite vrste prihvatljivih projekata iz poglavlja 3.1 ovog Natječaja izdati najviše dvije Odluke o odabiru projekta.“

3.) U tekstu Natječaja, poglavlje 4.1 podnošenje Zahtjeva za potporu  mijenja se vrijeme podnošenja prijave projekata i sada glasi:„Zahtjevi za potporu podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom od 25.09.2020., a najkasnije do 24.12.2020. na adresu:LAG BILOGORA-PAPUK  PLZ-2/2020  Trg b. J. Jelačića 1, 43 290 Grubišno Polje „

U ostalim dijelovima Natječaj za TO 3.1.1. iz LRS LAG Bilogora-Papuk ostaje neizmijenjen.LINK ZA PREUZIMANJE NOVOG TEKSTA NATJEČAJA

Natječaj LAG_Bilogora Papuk_natječaj_TO_3.1.1._LRS LAG -PRVE IZMJENE

Odluka Upravnog odbora LAG-a vezano za Prve Izmjene LAG Natječaja PLZ-2/2020


OBJAVA 25.08.2020.

Lokalna akcijska grupa „Bilogora-Papuk“ objavljuje drugi po redu NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 3.1.1. LRS Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu (OZNAKA NATJEČAJA: PLZ-2/2020) za područje  gradova: Grubišno Polje i Daruvar te općina: Sirač, Đulovac, Dežanovac i Končanica.

Predmet natječaja: Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu za nositelje projekata koji imaju sjedište na području LAG-a „Bilogora-Papuk“.

Obuhvat područja LAG-a Bilogora-Papuk:

Gradovi: Grubišno Polje i Daruvar i općine: Sirač, Đulovac, Dežanovac i Končanica

Ukupno raspoloživa sredstva po ovom natječaju: 1.659.548,00 HRK

Najniža ukupna vrijednost projekta i javne potpore iznosi 15.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti. Najviša ukupna vrijednost projekta iznosi 100.000 EUR, a najviša vrijednost javne potpore iznosi 50.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Prijave projekata podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom

od 25.09.2020., a najkasnije do 16.11.2020.

Za zainteresirane prijavitelje održat će se radionica na kojima će se prisutnima pojasniti uvjeti prihvatljivosti, kriteriji odabira i procedura prijave na LAG natječaj.

Vrijeme i mjesto održavanja:15.09.2020. (utorak), Grubišno Polje, gradska vijećnica, u 11:30

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA  OZNAKA NATJEČAJA: PLZ-2/2020

Natječaj LAG_Bilogora Papuk_natječaj_TO_3.1.1._LRS LAG

Obrasci koji su sastavni dio natječaja:

Obrazac A. Prijavni obrazac

Obrazac B. Plan nabave - Tablica troškova i izračuna potpore

Obrazac C. Kriteriji odabira

Prilozi koji su sastavni dio natječaja: 

Prilog I - Dokumentacija za podnošenje Zahtjeva za potporu

Prilog II - Lista prihvatljivih troškova

Prilog III - Opis projekta

Prilog IV - Uputa za prikupljanje ponuda i provedbu postupaka jednostavne nabave

Prilog V - Uputa Ministarstva zaštite okoliša i energetike(MZOIE)

Prilog VI - Izjava korisnika o nemogućnosti odbitka pretporeza

Prilog VII - Izjava korisnika o statusu temeljem Zakona o javnoj nabavi

Prilog VIII - Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti jedinice lokalne samouprave

Prilog IX Predložak za izračun neto prihoda

Prilog X -Pravilnik o procjeni, vrednovanju te odabiru Zahtjeva za potporu za financiranje u sklopu Lokalne razvojne strategije LAG-a Bilogora-Papuk za programski period 2014.-2020

INFOREURO- 31 12 2019

AKTUALNE NOVOSTI