VIZIJA LAG-a

Regija Bilogora-Papuk područje je uravnoteženog ekonomskog, društvenog i održivog razvoja, moderne, tehnološki razvijene ekonomije, kvalitetno educirane radne snage, aktivne lokalne zajednice, izraženih specifičnosti svojih prirodnih, povijesnih i kulturnih resursa, regija izazova i mogućnosti, poželjna za život, rad i posjećivanje.

Financijski instrumenti za financijski održive projekte

Uz dosadašnji oblik financiranja putem bespovratnih sredstava, financijski instrumenti (FI) su novi oblik financiranja Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. (PRR) za financijski održive projekte, i to putem zajmova/kredita i jamstva.

Svrha financijskih instrumenata Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. (FI PRR) je prvenstveno potaknuti i podržati rast i razvoj poljoprivrednog, prerađivačkog i šumarskog sektora: doprinosom iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj omogućavamo povoljnije uvjete financiranja (niže kamatne stope, niže naknade, duži rokovi otplate i veća mogućnost počeka) uz smanjenje zahtjeva prema korisnicima financijskih instrumenata (manje instrumenata osiguranja).

Osim povoljnijih uvjeta financiranja, FI PRR omogućavaju financiranje nekih vrsta troškova koji nisu prihvatljivi za financiranje putem bespovratnih sredstava, a koja su prepoznata kao potrebna za nastavak i unaprjeđenje poslovanja u  poljoprivrednom, prerađivačkom i šumarskom sektoru (primjerice, financiranje obrtnih sredstava, kupnje živih životinja, rabljene opreme, jednogodišnjeg bilja…).

Model provedbe FI PRR omogućava bržu obradu zahtjeva krajnjih primatelja (bržu od one pri dodjeli bespovratnih sredstava PRR), prvenstveno zato što nema otvaranja kratko vremenski ograničenih  natječaja za dodjelu sredstava, već se zahtjevi zaprimaju i obrađuju trajno po otvorenom kreditnom/jamstvenom programu.

Krajnji primatelj zajma/jamstva/kredita ne izvještava Agenciju za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, već pravda troškove prema tijelu koje provodi financijski instrument (HAMAG-BICRO, financijska institucija s kojom HAMAG-BICRO surađuje za plasman jamstava, odnosno poslovna banka koju HBOR ugovori u postupku javne nabave).

Više informacija o financijskim zajmovima možete dobiti iz brošure i prezentacije koje se nalaze na linkovima:

 

 

AKTUALNE NOVOSTI