VIZIJA LAG-a

Regija Bilogora-Papuk područje je uravnoteženog ekonomskog, društvenog i održivog razvoja, moderne, tehnološki razvijene ekonomije, kvalitetno educirane radne snage, aktivne lokalne zajednice, izraženih specifičnosti svojih prirodnih, povijesnih i kulturnih resursa, regija izazova i mogućnosti, poželjna za život, rad i posjećivanje.

FOTOGALERIJA

Radionica 3. LAG natječaj TO 3.1.1 LRS, Grubišno Polje

U ponedjeljak, 27.02.2023. u gradskoj vijećnici u Grubišnom Polju održana je radionica za sve zainteresirane prijavitelje na novoobjavljeni LAG natječaj za tip operacije 3.1.1 LRS koji je sukladan tipu operacije 7.4.1 Programa ruralnog razvoja, a koji se odnosi na Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu. Za sve prisutne na radionici pojašnjeni su uvjeti prihvatljivosti, kriteriji odabira te procedura prijave na LAG natječaj.

AKTUALNE NOVOSTI