VIZIJA LAG-a

Regija Bilogora-Papuk područje je uravnoteženog ekonomskog, društvenog i održivog razvoja, moderne, tehnološki razvijene ekonomije, kvalitetno educirane radne snage, aktivne lokalne zajednice, izraženih specifičnosti svojih prirodnih, povijesnih i kulturnih resursa, regija izazova i mogućnosti, poželjna za život, rad i posjećivanje.

Izvještaj o napretku provedbe projekta

Podsjećamo korisnike koji provode TO 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ putem LAG natječaja da provjere datum izdavanja Odluka o dodjeli sredstava te pravovremeno dostave Izvještaj o napretku provedbe projekta.

Sukladno Vodiču za korisnike: „Korisnik je dužan dostaviti Agenciji za plaćanja, Služba za odobrenje isplata – Centralni ured Izvještaj o napretku svakih 6 mjeseci, računajući od dana prihvaćanja odluke o dodjeli sredstava. Zadnji Izvještaj o napretku svakih 6 mjeseci od dana prihvaćanja Odluke o dodjeli sredstava korisnik je dužan poslati uz Zahtjev za isplatu druge (zadnje) rate potpore.“

Adresa slanja

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Ulica grada Vukovara 269d, 10 000 Zagreb

Na omotnici možete naznačiti i :“Izvješće o napretku mjera 6.3.1-LAG natječaj“

AKTUALNE NOVOSTI