VIZIJA LAG-a

Regija Bilogora-Papuk područje je uravnoteženog ekonomskog, društvenog i održivog razvoja, moderne, tehnološki razvijene ekonomije, kvalitetno educirane radne snage, aktivne lokalne zajednice, izraženih specifičnosti svojih prirodnih, povijesnih i kulturnih resursa, regija izazova i mogućnosti, poželjna za život, rad i posjećivanje.

Općina Končanica

Na pola puta između Velikih Zdenaca i Daruvara smjestila se općina Končanica, u kojoj je češka nacionalna manjina večina, i koja je nastanjena u dva najveća naselja općine; Končanici i Daruvarskom Brestovcu. Naravno, Daruvar s okolicom najnastanjeniji je češkim i mađarskim življem koje je u velikoj mjeri migriralo iz ÄŒeške i Moravske.

Još u 13. stoljeću na današnjem području Općine Končanica spominju se utvrde Brestovac i Konthović, a oko 1334. godine uoči turskih pohoda na ove krajeve, među največim naseljima Daruvarskog kraja koji se tada naziva „Toplica“ spominju se naselja Brestovac i Konthovci (Končanica).

Od 1542. do 1687. godine cijelo je ovo područje pod turskom vlašću.

Nakon okupacije Slavonije od strane Austrije oko 1700. godine Daruvarski Brestovac uz starosjedioce počinju naseljavati hrvati iz Posavine, Gorskog kotara i Like, te srbi prebjegli iz Bosne.

Nakon poraza kod Beča 1683. godine turska moć slabi, a vrlo slabu naseljenost tadašnje Vojne krajine austrijske vlasti rješavaju tako da potiču migracijske procese, pa je u tu svrhu donesen i tzv. Einwende-rungspatent, odnosno dokument o iseljavanju i doseljavanju.

Bilo je to pravo vrijeme da se brojne češke obitelji upute u manje naseljene dijelove Carevine, a čemu je pogodovao i ondašnji važeći zakon u ÄŒeškoj po kojem je samo najstariji sin mogao naslijediti obiteljsko imanje. Tako su brojni mladi ljudi odlazili od kuće u potrazi za boljim životom. A bolji život mnogi su pronašli u okolici Daruvara i manjim mjestima na tom području. Jedno od takvih je i Končanica koja ima i ÄŒešku Oš Josip Ružička, češki dječji vrtić i silno skladan suživot s ostalim narodima i narodnostima. Prvu školu u Končanici 1860. godine dao je izgraditi Julius Janković, bila je na prostoru današnje škole koja je izgrađena 1963, da bi 2003. bila renovirana i dograđena. Godine 1931. otvoreno je češko odjeljenje, a 1944. godine otvorena je i ÄŒeška OS u Kon¬čanici, s područnim školama u Otkopima, Daruvarskom Brestovcu, Diošu, Stražancu i šupljoj Lipi.

Kraj je izrazito poljoprivredni, a blizina rijeke Ilove pogodovala je uzgoju ribe u ribnjacima starim više od 100 godina.

Općina Končanica prostire se na površini od 8.361 ha. U devet naselja živi ukupno 2.824 žitelja. To je općina u kojoj je nacionalna manjina večina. Od ukupnog broja žitelja 46,6% su ÄŒesi, koji žive u dva najveća češka naselja: Končanica i Daruvarski Brestovac.

U proteklih 17 godina provedeno je niz velikih infrastrukturnih zahvata: plinoficirano je 75% općine, uveden je vodovod u naselja Dioš, Končanica, šuplja Lipa, Otkopi i Daruvarski Brestovac, modernizirane su lokalne ceste Daruvarski Brestovac-Stražanac-Imsovac, šuplja Lipa-Borova Kosa-Maslenjača, Daruvarski Brestovac-Ljudevit Selo-Daruvar. Uz pomoć Hrvatskih voda izgrađeno je niz mostova na rijekama Ilovi i Toplici te njihovim pritokama. Uređena je javna rasvjeta na cjelokupnom području Općine Končanica.

Zadnjih godina aktivno se pristupilo uređenju mjesnih domova u šupljoj Lipi, Stražancu, Imsovcu i Otkopima. U šupljoj Lipi dograđen je prostor sanitarnog čvora i kuhinje, te prostor za sastanke. U mjesnom domu u Imsovcu dograđen je sanitarni čvor u sklopu doma te uređen unutarnji dio doma. U Stražancu u tijeku je uređenje unutarnjeg dijela doma. U Otkopima uređen je unutarnji prostor doma. U suradnji sa Domom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije uređeno je novo krovište na poslovno-stambenoj zgradi u Končanici izvršena je zamjena stolarije na poslovnom dijelu ambulanti, koje se nalazi unutar zgrade i uređena cjelokupna fasada zgrade. U Daruvarskom Brestovcu u tijeku je uređenje prostora bivše općine u Brestovcu, u sklopu kojega se uređuje prostor za Mjesni odbor, vatrogasno spremište za vatrogasno vozilo, kao i prostor za DVD Brestovac i ostale udruge.U naselju Dioš izgrađena je nova područna škola ÄŒeške osnovne škole u Končanici, unutar kojeg svoj prostor ima i Mjesni odbor Dioš. Uz školu uređeno je i igralište za školsku djecu. Obnovljena je zgrada ÄŒeškog dječjeg vrtića Končanica i škole, zamjenom krovišta, obnovom stolarije i uređenjem fasade. Moderniziran je dio nerazvrstane ceste u Daruvarskom Brestovcu koji vodi prema groblju u Daruvarskom Brestovcu, u dužini od 600 metara i uređena staza unutar groblja. U Končanici je uređen prilaz prema mrtvačnici, izgrađena nadstrešnica, obnovljena je stara mrtvačnica te uređene staze unutar groblja. Sanirana su divlja odlagališta otpada u Daruvarskom Brestovcu (2 odlagališta), Imsovcu i šupljoj Lipi. U tijeku je sanacija preostalog divljeg odlagališta otpada u Končanici.

Krajem 2006. godine općina je pristupila organiziranom zbrinjavanju komunalnog otpada na cjelokupnom području Općine. Rekonstruiran je dio pješačke staze u dužini od 2000 metara u naselju Končanica. U tijeku su pripremni radovi na izgradnji športske dvorane u Končanici, na zemljištu koje je osigurala Općina Končanica. U planu je nastavak plinofikacije dijela općine koji nije plinoficiran, kao i vodovodne mreže. Isto tako planira se sa nastavkom modernizacije pješačke staze u Končanici. U tijeku su postupci legalizacije mrtvačnica, etažiranja pojedinih zajedničkih zgrada i prostora, kako bi svaki vlasnik dobio svoj dio, sanacija odlagališta otpada u Končanici, nastavak na uređenju poljskih puteva i nerazvrstanih cesta te sve ostalo što naknadno bude potrebno riješiti.

Općina pomaže rad sedam mjesnih odbora i ÄŒeškog dječjeg vrtića. Pomaže i rad dvije manjinske udruge: ÄŒeške besede Končanica i Daruvarski Brestovac, 2 Vijeća nacionalne manjine općine Končanica: češko i srpsko, kulturno-umjetničko društvo „Pougarje“ iz Daruvarskog Brestovca, nogometnih klubova: „Ribar“ iz Končanice, „Mladost“ iz Daruvarskog Brestovca, „Imsovac“ iz Imsovca, streljačke udruge „Končanica“ iz Končanice, Udrugu umirovljenika Općine Končanica, te četiri DVD-a (Končanica, Daruvarski Brestovac, šuplja Lipa i Stražanac, udružena u Vatrogasnu zajednicu Općine Končanica.

Kompletno je uređena i Župna crkva Uznesenja blažene djevice Marije u Končanici. Ostaje i dalje briga oko dvorca „Marijin dvor“ u Diošu, koji je u vlasništvu Hrvatskog salezijanskog provincijalata iz Zagreba i trenutno se nalazi na prodaji. Bogate šume, rijeke i raznolik krajolik, pružaju mogućnosti razvoja seoskog, lovnog i ribolovnog turizma.


 

AKTUALNE NOVOSTI