VIZIJA LAG-a

Regija Bilogora-Papuk područje je uravnoteženog ekonomskog, društvenog i održivog razvoja, moderne, tehnološki razvijene ekonomije, kvalitetno educirane radne snage, aktivne lokalne zajednice, izraženih specifičnosti svojih prirodnih, povijesnih i kulturnih resursa, regija izazova i mogućnosti, poželjna za život, rad i posjećivanje.

LAG NATJEČAJ MJERA 4.1.1 PRR - MJERA 1.1.1. LRS

Objava Natječaja očekuje se krajem travnja 2019 a početak prijave na natječaj krajem svibnja 2019.

AKTUALNE NOVOSTI