VIZIJA LAG-a

Regija Bilogora-Papuk područje je uravnoteženog ekonomskog, društvenog i održivog razvoja, moderne, tehnološki razvijene ekonomije, kvalitetno educirane radne snage, aktivne lokalne zajednice, izraženih specifičnosti svojih prirodnih, povijesnih i kulturnih resursa, regija izazova i mogućnosti, poželjna za život, rad i posjećivanje.

Likovni natječaj "Vrijedna pčelica"

Natječaj traje od 01. studenog 2021 godine do 10.veljače 2022. godine.

LIKOVNI  NATJEČAJ „VRIJEDNA PČELICA“                          

1. Organizator likovnog Natječaja „Vrijedna pčelica“ je Lokalna akcijska grupa „Bilogora-Papuk“ u suradnji sa osnovnim školama sa područja LAG-a.

2. U Natječaju sudjeluju polaznici IV.razreda osnovnih škola sa područja LAG-a „Bilogora-Papuk“ svojim likovnim radovima na zadanu temu.

3. Natječajem se želi poboljšati svjesnost o važnosti pčela u očuvanju prirode.

4. Teme natječaja su pčele i pčelinji proizvodi. Izbor tehnike izrade likovnog rada nije propisan.

5. Natječaj traje od 01. studenog 2021 godine do  10.veljače 2022. godine.

6. Svaka od osnovnih škola koje sudjeluju u Natječaju organizirati će izradu likovnih radova po razrednim odjelima te odabir  7 najboljih radova na razini cijele škole koji će sudjelovati u Natječaju.

7. Odabrane radove preuzeti će LAG „Bilogora-Papuk“  koji će putem ocjenjivačkog povjerenstva sastavljenog od tri člana odabrati tri do pet najboljih  likovnih radova. O rezultatima Natječaja biti će obaviještene sve osnovne škole koje su sudjelovale u Natječaju a rezultati likovnog Natječaja biti će objavljeni na mrežnim stranicama LAG-a „Bilogora-Papuk“.

8. Najbolji radovi i najbolji razredni odjeli biti će nagrađeni prigodnim paketima.

9. Sudionici  likovnog Natječaja „Vrijedna pčelica“ suglasni su s korištenjem podataka (ime, prezime, razredni odjel ) te objavom likovnih radova na mrežnoj stranici LAG-a „Bilogora-Papuk“. Sudionici  likovnog Natječaja suglasni su i s korištenjem likovnih uradaka u promotivne svrhe LAG-a.Privole roditelja obvezne su pribaviti škole koje sudjeluju u natječaju.

10. LAG „Bilogora-Papuk“ zadržava pravo objavljivanja prijavljenih likovnih uradaka  u tiskanom i elektronskom izdanju publikacija LAG-a „Bilogora-Papuk“, pri čemu se obvezuje navoditi izvor likovnog rada.

AKTUALNE NOVOSTI