VIZIJA LAG-a

Regija Bilogora-Papuk područje je uravnoteženog ekonomskog, društvenog i održivog razvoja, moderne, tehnološki razvijene ekonomije, kvalitetno educirane radne snage, aktivne lokalne zajednice, izraženih specifičnosti svojih prirodnih, povijesnih i kulturnih resursa, regija izazova i mogućnosti, poželjna za život, rad i posjećivanje.

LOKALNA RAZVOJNA STRATEGIJA

NAJAVA III .IZMJENA

IZMJENA Lokalne razvojne strategije 2018 godina

Lokalna razvojna strategija Lokalne akcijske grupe Bilogora-Papuk za programski period 2014-2020

Ciljevi i prioriteti LRS Bilogora-Papuk - izmjene 2018 godina

Odluka o usvajanju Lokalne razvojne strategije LAG-a - 2018g

Kriteriji bodovanja projekata na LAG natječaju -2018 godina

Plan Provedbe LRS

Pravilnik o evaluaciji i praćenju provedbe Lokalne razvojne strategije za programski period 2014-2020

Pravilnik o procjeni,vrednovanju,te odabiru projekta za financiranje u sklopu LRS 2014-2020

ODLUKE LAG 2018

Odluka o imenovanju tijela udruge 2018 godina

Odluka o imenovanju zamjenskih članova Upravnog odbora LAG-a 2018 godina

PRAVILNICI - LEADER

Pravilnik o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020 (NN br. 96/2017)

Izmjene Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020 (NN br. 53/2018)

IZMJENA 2017 godina

1.Ciljevi i prioriteti Programa ruralnog razvoja 2014-2020

2.Ciljevi i prioriteti Lokalne razvojne strategije LAG-a Bilogora-Papuk

3.Lokalna razvojna strategija Lokalne akcijske grupe Bilogora-Papuk za programski period 2014-2020

4.Odluka o  Lokalne razvojne strategije LAG 2017

5.Pravilnik o procjeni, vrednovanju te odabiru projekata za financiranje u sklopu Lokalne razvojne strategije za programski period 2014-2020

6.Pravilnik o evaluaciji i praćenju provedbe Lokalne razvojne strategije za programski period 2014-2020

7.Kriteriji bodovanja projekata na LAG natječaju

Sastav Upravnog odbora LAG-a Bilogora-Papuk - 2017 godina

Zamjenski članovi Upravnog odbora2017

Popis članova LAG-a  2017 godina

Novi Statut  2017godina Lokalne akcijske grupe Bilogora-Papuk

Pristupnica u LAG Bilogora-Papuk

Odluka o usvajanju Lokalne razvojne strategije LAG-a iz 2016

AKTUALNE NOVOSTI