VIZIJA LAG-a

Regija Bilogora-Papuk područje je uravnoteženog ekonomskog, društvenog i održivog razvoja, moderne, tehnološki razvijene ekonomije, kvalitetno educirane radne snage, aktivne lokalne zajednice, izraženih specifičnosti svojih prirodnih, povijesnih i kulturnih resursa, regija izazova i mogućnosti, poželjna za život, rad i posjećivanje.

Leader

Sama Lokalna akcijska grupa (u daljnjem tekstu LAG) osnovana je na "LEADER-pristupu" koji se može prevoditi  kao veza među razvojnim aktivnostima ruralnog gospodarskog razvoja. "LEADER-pristup" kao temelj djelovanja LAG-a obuhvaća pitanja ruralnog razvoja s naglaskom na razvoj sela iako se može integrirati i poduzetništvo na području na kojem se formira LAG.

Djelovanje u okviru  "LEADER-pristupa".  "LEADER-pristup" je metoda mobiliziranja i prijenosa ruralnog razvoja u njegove lokalne zajednice te na taj način može unaprijediti svakodnevni život ljudi u ruralnim područjima. “LEADER” potiče ruralna područja na otkrivanje novih načina kako postati ili ostati konkurentnima, da na najbolji način iskoriste svoje prednosti i da uspješno prebrode sve zapreke s kojima se susreću, kao što je sve starije stanovništvo, manjak uslužnih djelatnosti ili nedostatak radnih mjesta. Na ovaj način “LEADER” doprinosi poboljšanju kvalitete života u ruralnim područjima kako za obitelji na vlastitim gospodarstvima, tako i za šire seosko stanovništvo.

Pristup "LEADER", koji se oslanja na suradnju lokalnih dionika i inicijative koji dolaze s terena, provodi lokalno međusektorsko partnerstvo  (u obliku lokalne akcijske grupe), vodeći računa o svojoj lokalnoj strategiji razvoja, financiranoj na prvom mjestu u okviru programa ruralnog razvoja.

Lokalna akcijska grupa prepoznala je osobitosti "LEADER- pristupa"  kao bitnog čimbenika razvoja te ih uvrstila u strategiju lokalnog razvoja.Moramo naglasiti da je uloga zajednice od izuzetne važnosti  ne samo u definiranju projekata i programa razvoja već i u njihovoj implementaciji i provođenju. Zahvalni smo stoga na doprinosu članica Lokalne akcijske grupe pri definiranju smjernica Lokalne strategije razvoja.

Uključivanje lokalnih dionika element je razvoja koji se provlači kroz sve prioritete razvoja navedene u lokalnoj strategiji razvoja za LAG Bilogora - Papuk.

Pri definiranju lokalne razvojne strategije područja LAG-a  rukovodimo se jednim od osnovnih principa Leader programa: RAZVOJ NA TEMELJU PODRUÄŒJA

Područje regije Bilogora-Papuk kompleksno je područje gledajući njegove prirodno okolišne , ekonomske i socijalne značajke.Takvo područje predstavlja ciljno područje za implementaciju ruralnih mjera, a postojanje takvih područja omogućava održivi razvoj u smislu lakšeg prepoznavanja lokalnih snaga i slabosti, prijetnji i prilika, te identifikaciju važnijih uskih grla.

Pristup na temelju područja obuhvaća manji,povezan teritorij koji je često okarakteriziran zajedničkim potrebama, zajedničkom tradicijom ,zajedničkim očekivanjima, domaćim identitetom i osjećajem pripadnosti.

AKTUALNE NOVOSTI