VIZIJA LAG-a

Regija Bilogora-Papuk područje je uravnoteženog ekonomskog, društvenog i održivog razvoja, moderne, tehnološki razvijene ekonomije, kvalitetno educirane radne snage, aktivne lokalne zajednice, izraženih specifičnosti svojih prirodnih, povijesnih i kulturnih resursa, regija izazova i mogućnosti, poželjna za život, rad i posjećivanje.

Natječajna dokumentacija -Problem sa otvaranjem dokumenta Prilog I.

Uočili smo probleme sa otvaranjem dokumenta Prilog I.Natječajna dokumentacija te Vas upućujemo da ponovo provjerite navedeni Prilog koji govori koja dokumentacija se prikuplja u ovom Natječaju.

Isto tako danas je bilo i manjih problema sa otvaranjem internet stranice te se ispričavamo zbog istog.

Ured LAG-a

AKTUALNE NOVOSTI