VIZIJA LAG-a

Regija Bilogora-Papuk područje je uravnoteženog ekonomskog, društvenog i održivog razvoja, moderne, tehnološki razvijene ekonomije, kvalitetno educirane radne snage, aktivne lokalne zajednice, izraženih specifičnosti svojih prirodnih, povijesnih i kulturnih resursa, regija izazova i mogućnosti, poželjna za život, rad i posjećivanje.

Odobren partnerski projekt BusyBee Workshop

Odobren partnerski projekt BusyBee Workshop

Nakon što je u svibnju potpisan Sporazum za provedbu projekta suradnje, ovaj tjedan je od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju projekt i odobren. BusyBee Workshop je zajednički projekt pet hrvatskih LAG-ova: LAG-a "Papuk", LAG-a "VINODOL", LAG-a "Virovitički prsten", LAG-a "Lika" te glavnog partnera u projektu LAG-a "Bilogora-Papuk". 

Vrijednost BusyBee Workshopa iznosi 840.750,00 kuna, a tim sredstvima LAG-ovi će provesti niz aktivnosti koje doprinose stvaranju prepoznatljivosti ruralnog LAG područja.

  • Izrada karte područja LAG-a „Bilogora-Papuk“ s ucrtanim značajnim prirodnim obilježjima, kulturnim i povijesnim lokalitetima, značajnim institucijama, objektima ruralnog turizma te gospodarskim subjektima koji se mogu povezati s proizvodnjom tri tematska proizvoda projekta (sir, med i vino)
  • Izrada kataloga lokaliteta za svih 5 partnera u projektu
  • Izrada Studije razvoja marketinškog koncepta pozicioniranja lokalnih proizvoda
  • Izrada promotivnih materijala za sudionike edukacija, radionica i konferencija u sklopu projekta 
  • Studijska putovanja na LAG područjima partnera u projektu s upoznavanjem dobre prakse vezano uz teme projekta
  • Promocija projekta i ruralnog prostora u medijima
  • Edukativne radionice

Cilj projekta je postići da ruralna područja postanu konkurentna i da na najbolji način iskoriste svoje prednosti što je i osnovna premisa LEADER-a. Specifični je cilj potaknuti razvoj agroturizma na LAG područjima te poboljšati i promovirati ponudu domaćih lokalnih proizvoda u sklopu turističke ponude, kao i razmjena iskustava lokalnih akcijskih grupa u stvaranju prepoznatljivosti ruralnog područja.

AKTUALNE NOVOSTI