VIZIJA LAG-a

Regija Bilogora-Papuk područje je uravnoteženog ekonomskog, društvenog i održivog razvoja, moderne, tehnološki razvijene ekonomije, kvalitetno educirane radne snage, aktivne lokalne zajednice, izraženih specifičnosti svojih prirodnih, povijesnih i kulturnih resursa, regija izazova i mogućnosti, poželjna za život, rad i posjećivanje.

Održana 10. skupština LAG-a

29.11.2018. godine u Gradu Daruvaru je održana deseta po redu Skupština LAG-a Bilogora-Papuk, kojoj je prisustvovalo 17 članova LAG-a.

Na skupštini su donesena Financijskih Izvješća udruge za 2017. i Izvješća Nadzornog odbora za 2017. godinu. Usvojene su II. Izmjene Lokalne razvojne strategije (LRS) te Plan provedbe LRS. Isto tako, usvojn je Interni pravilnik o procjeni, vrednovanju te odabiru projekata u provedbi LRS (izmjene sukladno II Izmjenama LRS). Pored toga, usvojen je Plan raspisivanja LAG natječaja za 2019. godinu te izglasan Prijedlog Odluke o članarinama, kao i Prijedlog Odluke o naknadi članovima UO kod odlučivanja o odabiru projekata na LAG natječajima.

 

 

AKTUALNE NOVOSTI