VIZIJA LAG-a

Regija Bilogora-Papuk područje je uravnoteženog ekonomskog, društvenog i održivog razvoja, moderne, tehnološki razvijene ekonomije, kvalitetno educirane radne snage, aktivne lokalne zajednice, izraženih specifičnosti svojih prirodnih, povijesnih i kulturnih resursa, regija izazova i mogućnosti, poželjna za život, rad i posjećivanje.

Održana javna tribina u Grubišnom Polju

Dana 15. lipnja 2023 godine, u proizvodno-poduzetničkom inkubatoru u Grubišnom Polju održana je javna tribina vezana uz izradu lokalne razvojne strategije LAG-a Bilogora-Papuk za razdoblje 2023.-2027.  Na tribini se moglo čuti sve o planiranim intervencijama za naredno programsko razdoblje koje je predstavila voditeljica LAG-a Dijana Turniški, a uz to okupljeni dionici su i sami sudjelovali sa svojim komentarima i prijedlozima.

AKTUALNE NOVOSTI