VIZIJA LAG-a

Regija Bilogora-Papuk područje je uravnoteženog ekonomskog, društvenog i održivog razvoja, moderne, tehnološki razvijene ekonomije, kvalitetno educirane radne snage, aktivne lokalne zajednice, izraženih specifičnosti svojih prirodnih, povijesnih i kulturnih resursa, regija izazova i mogućnosti, poželjna za život, rad i posjećivanje.

Pitanja - Mjera 6.3.1.

PITANJA  I ODGOVORI  NATJEČAJ  6.3.1. - MALI POLJOPRIVREDNICI - MJERA 1.1.2 -LOKALNA RAZVOJNA STRATEGIJA

Slijedom više upita vezano uz Evidenciju o poljoprivrednoj proizvodnji i prodaji vlastitih  poljoprivrednih proizvoda OPG-a(SOPG-a) upućujemo Vas na  poveznicu za preuzimanje Obrasca  https://www.apprrr.hr/wp-content/uploads/2020/05/Evidencija-o-proizvodnji-i-prodaji-vpp-OPG-a.docx  

ISto tako upućujemo Vas na poveznicu za pojašnjenje ispunjavanja evidencije o poljoprivrednoj proizvodnji i prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda

https://www.apprrr.hr/obavijest-o-elektronickom-podnosenju-evidencije-o-poljoprivrednoj-proizvodnji-i-prodaji-vlastitih-poljoprivrednih-proizvoda-opg-a-i-sopg-a-te-evidencije-o-pruzenim-uslugama-na-opg-u-putem-agronet-su/

PITANJA ZA PMG-4/2022 - OBJAVA 24.01.2023.

1. Poštovani, molim Vas odgovor da li su prihvatljiva ulaganja u slijedeću opremu: 1) Krckalica oraha/lješnjaka, 2) Komušač lješnjaka, 3) Motorna prskalica, 4) Motorna kosa, 5) Traktorska kosilica. 

ODGOVOR: Ulaganja u svu navedenu opremu su prihvatljiva uz uvjet da se radi o novoj i nekorištenoj opremi i mehanizaciji. 

2. Pozdrav. Zanimaju me uvijeti ,ako moram vec imati na sebi nesta ili mogu sad pomocu ovih sredstava?

ODGOVOR: Jedan od uvjeta za prihvatljivost korisnika je minimalna ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva koja mora iznositi barem 2.000 EUR. Ostale uvjete možete naći u tekstu Natječaja u poglavlju 2. Zahtjevi za nositelja projekta. 

PITANJA ZA PMG-4/2022 - OBJAVA 04.01.2023.

1. Krajem prošle godine suprug i ja smo kupili kuću i zemljište (1 jutro) u Turčević polju baš sa željom da pomognemo u revitalizaciji tog područja. Tek sam sada vidjela objavljeni natječaj, pa me zanima imamo li pravo kao OPG aplicirati na navedeni natječaj.

ODGOVOR: Poštovana, da bi kao korisnici bili prihvatljivi na LAG Natječajima, potrebno je imati sjedište na području LAG obuhvata. U slučaju OPG-a, gleda se adresa prebivališta s osobne iskaznice nositelja OPG-a. Ukoliko želite ulagati u navedeno zemljište/nasad, to je moguće samo ako je parcela uvedena u ARKOD prije 01.10.2022. Ukoliko želite ulagati u navedeni objekt, isto je moguće samo ako je objekt namijenjen za poljoprivrednu proizvodnju i/ili preradu proizvoda te za prodaju i prezentaciju vlasititih poljoprivrednih proizvoda. Ostale prihvatljive aktivnosti navedene se u tekstu Natječaja. 

2Poštovani, javljam vam se s upitom za četvrti natječaj PMG-4/2022 Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava u trajanju od 23.1.-24.2. Zanima me spada li u prihvatljive aktivnosti kupnja već postojećeg višegodišnjeg nasada vinograda? U natječaju stoji da je prihvatljiva kupnja poljoprivrednog zemljišta ili restrukturiranje postojećeg višegodišnjeg nasada, međutim ne spominje se opcija kupnje zemljišta na kojem već jest višegodišnji nasad.

ODGOVOR: Poštovana, Natječajem je propisano da je kupnja/zakup poljoprivrednog zemljišta prihvatljiva samo u slučaju podizanja višegodišnjeg nasada ili povećanja poljoprivrednih površina radi ishrane stoke. Kupnja poljoprivrednog zemljišta s već postojećim višegodišnjim nasadom nije prihvaljtiva aktivnost na ovom Natječaju. 

PITANJA ZA PMG-4/2022 - OBJAVA 02.01.2023.

1. Molila bih Vas više informacija o ovom natječaju koji se predaje od 9.1.23. Mora li se imati otvoren opg i primati poticaj da bi se prijavilo u natječaj?

ODGOVOR: Kako bi bili prihvatljivi na ovom Natječaju potrebno je biti upisan u Upisnik poljoprivrednika najkasnije do 01.10.2022., bilo kao fizička osoba (SOPG, OPG), obrt, trgovačko društvo ili zadruga. Također, došlo je do izmjena u Natječaju i rokovi za prijavu projekta su od 23.01.2023.-24.02.2023.

PITANJA ZA PMG-4/2022 - OBJAVA 23.12.2022.

1. Ljubazno molimo odgovor i pojašnjenje za situaciju kada je Nositelj OPG-a (otac) predao u 10. mj. 2022.g. zahtjev za starosnu mirovinu, a 19.12.2022. je podnio Zahtjev za prijenos OPG-a na Novog nositelja OPG-a (sina). Nositelj postaje Član OPG-a. Pitanje glasi: koji nositelj OPG-a (Nositelj ili Novi nositelj) ima status odgovorne osobe OPG-a za uspješnu prijavu i provedbu projektnog prijedloga, sukladno Točki 2.3. i sukladno Točki 2.4. Natječaja.  (Napomena: OPG (prijavitelj) ispunjava ostale kriterije određene Natječajem)? Molimo obrazloženje. Unaprijed zahvaljujemo.

ODGOVOR: Ukoliko je korisnik mislio tko je odgovorna osoba/prijavitelj, u ovom slučaju smatramo da je to Novi nositelj OPG-a tj. da se ne radi o novom upisu koji je izvršen poslije 01.10.2022. (iako se mijenja OIB), ALI SAMO ako se radi o prijenosu OPG-a kao cjeline te da je time OPG prihvatljiv. 

Ukoliko je korisnik mislio da li u Izračun SO ide stanje prije 01.10.2022. kada je OPG glasio na oca, smatramo da je prihvatljiv izračun prije 01.10. ukoliko je došlo do prijenosa OPG-a kao cjeline. 

Ukoliko je korisnik pod tim mislio da li se OPG smije ponovno javiti na natječaj za mjeru 6.3.1., a već je jednom ostvario potporu, smatramo da to nije prihvatljivo.


PITANJA ZA PMG-4/2022 - OBJAVA 21.12.2022. 

1. Evidencija prodaje poljoprivrednih proizvoda putem AGRONETAa, je li prihvatljiv korisnik koji nije istu predao putem Agroneta nego ju ima napravljenu u fizičkom obliku?

ODGOVOR: Ukoliko korisnik preda ručno ispunjen obrazac EVPP za 2021. godinu u obliku u kojem se nalazi u Agronetu, a da isti sadrži sve elemente propisane Pravilnikom, navedeno je prihvatljivo. Molimo obratiti pozornost i na činjenicu da sve navedeno u EVPP obrascu mora odgovarati podacima koji će biti navedeni u Poslovnom planu za 2021. godinu. 

2. S područja Grubišnog Polja sam točnije Veliki Zdenci zanima koji su kriteriji do potpora i koja je potrebna dokumentacija, hvala. 

ODGOVOR: Uvjeti prihvatljivosti korisnika i projektnih aktivnosti te kriteriji odabira su pojašnjeni u tekstu Natječaja koji možete preuzeti OVDJE, a sva dokumentacija potrebna za prijavu navedena je u Prilogu I. koji možete preuzeti OVDJE. Ukoliko Vam je potrebna pomoć prilikom prijave, možete se obratiti konzultantima na području Grubišnog Polja. 


PITANJA ZA PMG-4/2022 - OBJAVA 20.12.2022.

1. Molimo Vas obrazloženje što znači korisnici u postupku dodjele mjere 6.3.1. (nacionalni natječaj), mogu li se prijaviti i na ovaj natječaj?

ODGOVOR: Korisnicima koji su u „postupku dodjele sredstava“ u sklopu nacionalnog natječaja za tip operacije 6.3.1. smatraju se oni korisnici čija je prijava na nacionalni natječaj „Podnesena“ te su možda već i obaviješteni o poziciji na rang listi ili su zaprimili Odluku o dodjeli sredstava.

Navedeni korisnici nisu prihvatljivi prijavitelji na ovaj LAG natječaj jer ne mogu istovremeno biti u postupku odabira projekta na oba natječaja s obzirom da se radi o istom tipu operacije.

2. Evidencija prodaje poljoprivrednih proizvoda putem AGRONETAa, je li prihvatljiv korisnik koji nije istu predao putem Agroneta nego ju ima napravljenu u fizičkom obliku?

ODGOVOR: Navedeno pitanje uputili smo našem Provedbenom tijelu te ćemo Vam odgovor na isto objaviti nakon zaprimanja uputa o postupanju u navedenoj situaciji.

3. Od kojeg trenutka je korisnik obavezan započeti aktivnosti iz poslovnog plana u roku 9 mjeseci?

ODGOVOR: Korisnik je obvezan započeti aktivnosti iz poslovnog plana u roku od 9 mjeseci od primitka Odluke o dodjeli sredstava od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

4. Kriterij odabira - projekt uključuje aktivnosti kojim se potiče zaštita okoliša i energetska učinkovitost ili je manje od 10% površina pod ekološkom proizvodnjom. Može li se dodijeliti bod na temelju kupovine novih traktorskih priključaka koji u odnosu na stare imaju uštedu energije i samim time manje štetan utjecaj na okoliš?

ODGOVOR: Navedeno je prihvatljivo uz uvjet da se detaljnije obrazloži utjecaj na okoliš i ušteda energije.


PITANJA ZA PMG-4/2022 - OBJAVA 12.12.2022.

Slijedom više telefonskih poziva dajemo slijedeće pojašnjenje:

LAG Natječaj  PMG-4/2022 - objavljen 12.12.2022  je Natječaj koji još uvijek pripada Programu ruralnog razvoja za programski period 2014.-2020.te za ovaj LAG Natječaj vrijedi  kao i za prethodne LAG natječaje za male poljoprivrednike ( Tip operacije  1.1.2. LRS sukladan Tipu operacije  6.3.1.PRR) 

Nositelju projekta/KORISNIKU  i/ili njegovom povezanom i/ili partnerskom poduzeću  za tip operacije 1.1.2. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava koji je sukladan tipu operacije „6.3.1.“ iz Programa ruralnog razvoja za programski period 2014.-2020.  može se dodijeliti javna potpora SAMO JEDNOM  u cijelom programskom razdoblju 2014.-2020., uključujući prijelazno razdoblje (2021-2023)  bilo po osnovi  LAG  Natječaja ili nacionalnog natječaja za 6.3.1.

uz navedeno vrijedi dalje i slijedeće

Nositelji projekta/korisnici  koji su u postupku dodjele sredstava u sklopu nacionalnog natječaja za tip operacije 6.3.1.ne mogu istovremeno biti u postupku odabira projekata temeljem ovog Natječaja. 

PITANJA  I ODGOVORI  NATJEČAJ  6.3.1. - MALI POLJOPRIVREDNICI - MJERA 1.1.2 -LOKALNA RAZVOJNA STRATEGIJA

PITANJA ZA PMG-3/2020 - 29.10.2020.

15. Pozdrav, htio bi se prijaviti na natječaj za mladog poljoprivrednika za 15000 EURA. Koje sve papire trebam pribaviti i kako se prijaviti na natječaj. Lijep pozdrav.

ODGOVOR: Poštovani, 

Popis potrebne dokumentacije nalazi se u Prilogu 1. Dokumentacija za podnošenje prijave projekta. Način prijave na natječaj, prihvatljiva ulaganja i prihvatljivi korisnici opisani su u tekstu Natječaja. Svi Prilozi i Obrasci te tekst Natječaja nalaze se na našoj web stranici – možete im pristupiti preko ovog linka:

NATJEČAJ ZA MLADE POLJOPRIVREDNIKE


14. Postovani mozete mi reci da li je ta mjera raspisana onda za kupnju mehanizacije polovne ili nove

ODGOVOR: Poštovana, 

Preko ove mjere može se kupiti i nova i rabljena mehanizacija, odabir je na Vama.


13. Poštovani sukladno objavi za natječaj 1.1.2. Lokalne razvojne strategije "potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava...objavljenim na vašim službenim stranicama ... zanima me da li se  to podrazumijeva i za kupnju poljoprivredne mehanizacije s obzirom da naše gospodarstvo neposjeduje nista sto nam je potrebno za obradu polja i livada... srdačan pozdrav 

ODGOVOR: Poštovana, 

Kupnja poljoprivredne mehanizacije je dozvoljena na ovom natječaju – nova i rabljena, bez obzira posjeduje li već gospodarstvo mehanizaciju ili ne.

Podsjećamo da je za prijavu preporučeno provjeriti sve uvjete prihvatljivosti korisnika kao i prihvatljive projektne aktivnosti koje su navedene u tekstu Natječaja te prateću dokumentaciju uz Natječaj.


12. Poštovani, molim Vas odgovor. Korisnik bi išao na ulaganje u kupnju zemljišta, nove tanjurače i polovni adapter kombajna za kukuruz. Da li adapter može biti polovni, odnosno da li je prihvatljiv kao ulaganje, a da korisnik ostvari 1 bod kod kriterija utjecaja na okoliš? Hvala Vam.

ODGOVOR: Poštovana,

Polovni adapter kombajna za kukuruz je prihvatljivo ulaganje.

Podsjećamo, da bi ostvario bodove vezane uz poticanje zaštite okoliša i energetsku učinkovitost, Korisnik mora u Prijavnom obrascu u tablici E-P u pitanju 8. (Poglavlje VI.) detaljno opisati utjecaj aktivnosti na zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost – odnosno način na koji i nove tanjurače i polovni adapter kombajna za kukuruz tome pridonose.


11. Da li su prihvatljivi korisnici koji su prošli na prošlom Natječaju Nacionalne manjine?

ODGOVOR: Poštovani, 

LAG natječajem za tip operacije 1.1.2. LRS "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava" nije propisano da korisnici koji su dobili potporu na Natječaju za financiranje projekata u 2020. godini prema Programu za financiranje projekata lokalne infrastrukture, ruralnog razvoja, poduzetništva i obrta na područjima naseljenima pripadnicima nacionalnih manjina nisu prihvatljivi korisnici odnosno isti se mogu javljati na predmetni LAG natječaj PMG-3/2020, pri čemu moraju paziti na planirane aktivnosti i dvostruko financiranje. 


10. Potencijalni korisnik ima u ekonomskoj veličini samo pčele te ispunjava prihvatljivi iznos EVPG-a (6.800,00 €) za Natječaj. Da li je prihvatljiv takav korisnik, tj. samo ako ima kategoriju pčele u ekonomskoj veličini?

ODGOVOR: Poštovani, 

na predmetnom LAG natječaju oznake PMG-3/2020 prihvatljiv je i korisnik čija se ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva sastoji isključivo od izračuna po osnovi pčelinjih zajednica. 

Također podsjećamo na navedeno u LAG Natječaju na stranici 12.: "Aktivnosti za koje je nositelj projekta ostvario potporu unutar Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2014. do 2016. godine, Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje 2017. do 2019. godine i Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. - 2018. ne mogu biti predmet prihvatljivih aktivnosti iz ovog Natječaja."


9. Postovani, zainteresiran sam za vašu radionicu u vezi mjere za male poljoprivrednike. 

ODGOVOR: Poštovani,

Radionice za LAG natječaj PMG-3/2020 odnosno za male poljoprivrednike održati će se u Grubišnom Polju 05.11.2020. u 14 sati (gradska vjećnica – 10 osoba) te u Siraču 12.11.2020. u 17 sati (u Domu – 15 osoba). S obzirom na epidemiološke mjere, radionicama će moći prisustvovati ograničen broj osoba stoga Vam savjetujemo da dođete ranije – ne upisujemo sudionike unaprijed.


8. Postovani, vezano za objavljeni natječaj Lag Bilogore Papuk, nalazimo se u selu Mala Pisanica, sto spada pod općinu Veliki Grđevac. Da li se možemo prijaviti na natječaj? Hvala

ODGOVOR: Poštovani,

Prema točki 1. poglavlja 2.3. LAG natječaja (Kriteriji za isključenje nositelja projekta) nositelj projekta koji nema prebivalište ili sjedište na području LAG obuhvata nije prihvatljiv korisnik. U Prilogu IV. Popis naselja LAG-a „Bilogora-Papuk“ navedena su sva naselja, općine i gradovi našeg LAG obuhvata.

Nažalost, općina Veliki Grđevac ne nalazi se na području našeg LAG obuhvata, te tako niti naselje Mala Pisanica. Vaša prijava na natječaj ne bi bila prihvatljiva.

S obzirom na Vaše sjedište, dio ste LAG-a „Sjeverna Bilogora“ i prihvatljiv ste korisnik za njihove natječaje što možete provjeriti s njima.PITANJA ZA PMG-1/2018 - 08.03.2018.

7. Ukratko bih samo htio objasniti situaciju u kojoj se nalazim. Naime, krajem 2015. moja obitelj i ja kupili smo zemlju u Munijama, točnije napušteni nasad lijeske od 2,6ha. Od tada smo nasad doveli u odlično stanje i posadili još površina i sada smo na 5,55ha. Obzirom da sam iz Slavonskog Broda, OPG sam tamo otvorio. Obnovili smo kuću i imamo u planu dugoročno ostati i ulagati u Munijama.

Problem je što sam prošli tjedan promijenio prebivalište i prijavio se u Munije gdje i trenutno provodim većinu vremena, ali članovi OPG još su prijavljeni u SB i tako će ostati još neko vrijeme. Novi zakon koji je danas stupio na snagu to dozvoljava uz potpisivanje ugovora o ortaštvu. Problem je sada što rješenje o promjeni prebivališta zasigurno neću dobiti prije 30.4., odnosno završetka natječaja za mjeru 6.3.1., pa me zanima mogu li svejedno aplicirati za mjeru sa starim rješenjem (o upisu u Slavonskom Brodu) ili ne?

ODGOVOR: Poštovani, uvjet natječaja je da su i prebivalište/sjedište OPG-a i područje ulaganja/površine na području LAG-a.Ukoliko će Vaše Rješenje o upisu u upisnik i dalje glasiti na adresu u Slavonskom Brodu ne biste bili prihvatljiv korisnik na ovom natječaju.

U slučaju da do momenta slanja prijave projekta prema LAG-u odnosno do 30.04.2018. ipak dobijete  promjenu Rješenja u upisniku poljoprivrednih gospodarstava kao i promjenu prebivališta postali biste prihvatljiv korisnik ukoliko zadovoljavate ostale uvjete natječaja.

Ukoliko u momentu slanja prijave nemate novu osobnu iskaznicu možete priložiti Uvjerenje o prebivalištu na kojemu je vidljivo da je prebivalište na području LAG-a, a novu osobnu iskaznicu možete dostaviti naknadno.

Podsjećamo da prema uvjetima natječaja da ukoliko Vaš projekt bude odabran i realiziran podatci na osnovu kojih ste ostvarili potporu moraju ostati nepromjenjeni odnosno ne možete sve od dana prijave projekta pa do  u roku od  5 godina  od konačne isplate mjenjati prebivalište, na način da novo prebivalište više neće biti na području LAG –a Bilogora-Papuk kao što i  područje ulaganja mora biti na području LAG-a Bilogora-Papuk. Ukoliko promijenite te podatke posljedica je povrat dobivenih sredstava.


6. U obrascu E, kriterij odabira, navodite Primjenu energetske učinkovitosti (kriterij utjecaj na okoliš) i Poboljšanje energetske učinkovitosti (Klimatske promjene, prilagodba i održavanje), koja je razlika? Da li se ovdje bodovi mogu ostvariti na oba kriterija ako nabavljamo energetski učinkovitiju opremu od one koju trenutno koristimo (uz predočenje relevantnih izračuna)?

ODGOVOR: Da, bodovi se dobivaju po oba kriterija.Prijavitelj je dužan u poslovnom planu odrediti za svoje aktivnosti konkretan doprinos i izračunom ga opravdati.


5. Molim Vas objasnite kako OPG koji prijavljuje na operaciju 6.3.1. za nabavu strojeva i povećanje površina pod nasadima može biti projekt od javnog interesa koji doprinosi lokalnoj zajednici? Da li je uopće moguće ostvariti bodove za ''Doprinos kvaliteti života za projekte  od javnog interesa koji doprinose lokalnoj zajednici'' ako je prijavitelj mali OPG a natječajem je dozvoljeno samo ulaganje u proizvode koji su na Popisu poljoprivrednih proizvoda obuhvaćenih Dodatkom I. Ugovora o EU? Ako da, molimo Vas primjer radi boljeg razumijevanja

ODGOVOR: Kako je i navedeno u obrascu E.Doprinos kvaliteti života za projekte  od javnog interesa koji doprinose lokalnoj zajednici se odnosi na mjere (7.4.OP1, 8.5.OP2).U ovoj mjeri se  na ovom kriteriju ne mogu dobiti bodovi.


4. U kriteriju ''plan provedbe projekta'' što bi bile pripremne aktivnosti? Je li to npr.priprema zemlje za sadnju? Molimo Vas navedite još par primjera.

ODGOVOR: Na održanim radionicama smo pojasnili kriterij.Konkretno se misli na radnje u smislu pripreme za provedbu projekta koji prijavljujete.Koje su radnje izvršene kao priprema onog što navodite kao aktivnost u projektu.(npr.konzultacije sa stručnjacima)


3. Tko sve mogu biti dionici pod kriterijem ''Uključenost lokalne zajednice u realizaciji projekta’’? Da li to mogu biti kupci proizvoda, maloprodajni prodavači, sezonski radnici i dobavljači od kojih ćemo kupiti opremu i mehanizaciju? Molim Vas konkretan primjer jer je pojam ''dionik'' jako širok.

ODGOVOR: Na održanim radionicama smo pojasnili kriterij.U ovom natječaju pod pojmom dionik smatramo nositelja opg-a, članove opg, sezonske ili radnike na određeno vrijeme .Isto Vam je naglašeno  u tablici financijskog plana pokazatelji projekta kroz ciljane skupine.

Konkretno primjer:u upisniku su upisani nositelj i još dva člana –to su 3 dionika

Ukoliko u opisu projekta navodite sezonske radnike obvezni ste  izvršiti aktivnost na temelju koje ste prikazali bodove, odnosno zaposliti sezonskog radnika a navedeno  će se provjeravati u kontrolama.


2. Gdje su objavljeni odgovori na postavljena pitanja?

ODGOVOR: Odgovori se objavljuju na web stranici lag-a pod opcijom pitanja i odgovori kako je  i navedeno u natječaju.

Direktni link http://www.lag-bilogora-papuk.hr/hr/pitanja-mjera-6-3-1/64660483/


1. Kolika je vrijednost jedne ovce za ekonomsku veličinu i jednog ha livade? Program mi ne otvara kalkulator nikako na kompu, pa ne mogu provjerit, a na predavanju Vas nisam stigao pitati.

ODGOVOR: Za izračun ekonomske veličine mjerodavna je Polj.savjetodavna služba, informativno Vam dajemo informaciju

1 raspolodna ovca u kontinentalnoj regiji nosi vrijednost 1087HRK (147,63Eur) po novom EPVG kalkulatoru

1ha livade i trajni pašnjaci u kontinentalnoj regiji nosi vrijednost 2355,75HRK (319,95Eur)po novom EPVG kalkulatoru

AKTUALNE NOVOSTI