VIZIJA LAG-a

Regija Bilogora-Papuk područje je uravnoteženog ekonomskog, društvenog i održivog razvoja, moderne, tehnološki razvijene ekonomije, kvalitetno educirane radne snage, aktivne lokalne zajednice, izraženih specifičnosti svojih prirodnih, povijesnih i kulturnih resursa, regija izazova i mogućnosti, poželjna za život, rad i posjećivanje.

Predavanje –računovodstvo poljoprivredne djelatnosti –Zagreb cijena 875,00kn

Predavanje –računovodstvo poljoprivredne djelatnosti –Zagreb cijena 875,00kn

Tvrtka RRiF poziva vas na radionicu:

Računovodstvo poljoprivredne djelatnosti

Zagreb, 22. svibnja 2019. (srijeda)


Cijena seminara: 875,00 kn (700,00 kn + PDV 175,00 kn) uključuje pisani materijal, radni pribor, obrok i napitak.


Specifičnost poljoprivredne djelatnosti u računovodstvenom smislu najviše se očituje u obvezi utvrđivanja fer vrijednosti biološke imovine i poljoprivrednih proizvoda i u praćenju državnih potpora koje predstavljaju važan element očuvanja konkurentnosti ove proizvodnje. Cilj ovog seminara je objasniti računovodstvena postupanja u ovoj djelatnosti i primijeniti ih na praktičnim primjerima iz poslovne prakse.

Na ovom seminaru – radionici saznat ćete, između ostalog, i odgovore na sljedeća pitanja:

Kako određivati fer vrijednosti biološke imovine i poljoprivrednih proizvoda?
U kojim slučajevima se pri vrednovanju biološke imovine može primjenjivati model troška nabave?
Kako se raspoređuju troškovi u poljoprivrednoj proizvodnji?
Na koji način sastaviti kalkulaciju u poljoprivrednoj proizvodnji (kratkotrajna i dugotrajna biološka imovina), priznavanje prirasta, primjeri iz prakse?
Kako računovodstveno evidentirati primljene državne potpore?
Kako se iskazuje vrijednost zaliha poljoprivrednih proizvoda i prodaja poljoprivrednih proizvoda?
Kako se iskazuje vrijednost biološke imovine, prodaja i rashodovanje biološke imovine?
Kako računovodstveno pratiti poljoprivrednu proizvodnju na primjerima iz poslovne prakse (višegodišnji nasadi, jednogodišnji nasadi, osnovno stado itd.)?
Kroz zanimljive radionice na primjerima iz prakse, uz pomoć predavača, svladat ćete računovodstveno praćenje proizvodnje.

Seminar - radionicu Računovodstvo poljoprivredne djelatnosti održat će se 22. svibnja 2019. (srijeda).

Program, cijenu i prijavu za seminar možete pronaći  ovdje.


Za sve ostale informacije kontaktirajte broj telefona 01/4699-760 ili email-u: rrif@rrif.hr.

AKTUALNE NOVOSTI