VIZIJA LAG-a

Regija Bilogora-Papuk područje je uravnoteženog ekonomskog, društvenog i održivog razvoja, moderne, tehnološki razvijene ekonomije, kvalitetno educirane radne snage, aktivne lokalne zajednice, izraženih specifičnosti svojih prirodnih, povijesnih i kulturnih resursa, regija izazova i mogućnosti, poželjna za život, rad i posjećivanje.

Radionica: Izrada Lokalne razvojne strategije za razdoblje 2023.-2027.

21.09.2022. u mjesnom domu u Maslenjači održana je radionica vezana uz izradu nove Lokalne razvojne strategije za sve gospodarstvenike sa područja općine Đulovac. Sudionicima su prezentirani nacrti interevencija koje bi se provodile u novom programskom periodu. Radionica je osim prezentacije uključivala i raspravu sudionika. Raspravljalo se i o načelima odabira u novim intervencijama. 

AKTUALNE NOVOSTI