VIZIJA LAG-a

Regija Bilogora-Papuk područje je uravnoteženog ekonomskog, društvenog i održivog razvoja, moderne, tehnološki razvijene ekonomije, kvalitetno educirane radne snage, aktivne lokalne zajednice, izraženih specifičnosti svojih prirodnih, povijesnih i kulturnih resursa, regija izazova i mogućnosti, poželjna za život, rad i posjećivanje.

TREĆI NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 1.1.2. Lokalne razvojne strategije

NATJEČAJ PMG-3/2020

Dana 16.04.2021 Upravni odbor Lokalne akcijske grupe donio je Odluke o odabiru projekata na LAG natječaju za mjeru  1.1.2. Lokalne razvojne strategije sukladnu mjeri 6.3.1. Programa ruralnog razvoja "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava". (oznaka PMG-3/2020).Konačna Rang lista objavljuje se sa danom 19.04.2021 čime Odluke postaju pravomoćne.

Odabrane projekte i nositelje možete pogledati na konačnoj rang listi.          KONAČNA RANG LISTA PMG-3

 

Z   A   T   V   O   R   E   N

Lokalna akcijska grupa „Bilogora-Papuk“ objavljuje NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE

1.1.2. Lokalne razvojne strategije " Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava"  OZNAKA NATJEČAJA: PMG-3/2020

za područje  gradova: Grubišno Polje Daruvar te općina: Sirač, Đulovac, Dežanovac i Končanica.

Predmet natječaja: Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava za nositelje projekata koji imaju sjedište/prebivalište na području LAG-a „Bilogora-Papuk“

Obuhvat područja LAG-a Bilogora-Papuk:Gradovi: Grubišno Polje i Daruvar i općine: Sirač, Đulovac, Dežanovac i Končanica

Ukupno raspoloživa sredstva po ovom natječaju: 679.590,00 HRK.

Visina javne potpore po projektu: 113.265,00 HRK (15.000 EUR) koliko mora biti minimalna vrijednost prihvatljivih aktivnosti navedenih u poslovnom planu.

Prijave projekata podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom  

od 20.11.2020., a najkasnije do 29.12.2020.

Za zainteresirane prijavitelje održat će se dvije  radionice na kojima će se prisutnima pojasniti uvjeti prihvatljivosti, kriteriji odabira i procedura prijave na LAG natječaj.Radionice će se održati u skladu sa uputama Stožera civilne zaštite. 

Vrijeme i mjesto održavanja:05.11.2020. (četvrtak), Grubišno Polje, gradska vijećnica, u 14:00

Na radionici može prisustvovati maksimalno 10 osoba s obzirom na prostor održavanja. Na ulazu u gradsku upravu se prijavljuju i upisuju sudionici. Kada broj prijavljenih sudionika dostigne 10 ostali će biti informirani da ne mogu prisustvovati radionici.

i  12.11.2020.(četvrtaka),Sirač, zgrada(DOM) Općine Sirač u 17:00

Na radionici može prisustvovati maksimalno 15 osoba s obzirom na prostor održavanja. Na ulazu se prijavljuju i upisuju sudionici sa osobnim podatcima.Kada broj prijavljenih sudionika dostigne 15 ostali će biti informirani da ne mogu prisustvovati radionici.

UKOLIKO U MEĐUVREMENU DOĐE DO PROMJENA  VEZANO UZ  UPUTE STOŽERA ZA CIVILNU ZAŠTITU  ISTE ĆEMO OBJAVITI PUTEM WEB STRANICE.

PODSJEĆAMO DA ZAINTERESIRANI MOGU DOBITI INFORMACIJE  KAO I RANIJE PUTEM MAIL ADRESE

natjecaj@lag-bilogora-papuk.hr   Oni koji nemaju mogućnost upita putem mail-a mogu se obratiti putem  telefona na broj  043 485 170 .

DOKUMENTI  NATJEČAJA

Natječaj za tip operacije  1.1.2.Lokalne razvojne strategije sukladan mjeri 6.3.1.Programa ruralnog razvoja

Obrasci koji su sastavni dio Natječaja:

Obrazac A –  Prijavni obrazac

Obrazac B –  Poslovni plan (opisni - Word dio )

Obrazac B –  Poslovni plan ( tablični – Excel dio)

Obrazac C –  Izjava o veličini poduzeća

Obrazac D –  Izjava o radnom iskustvu

Obrazac E  –  Kriteriji odabira

Obrazac F  –  EVPG kalkulator

Prilozi koji su sastavni dio Natječaja:

Prilog I. Dokumentacija za podnošenje prijave projekta

Prilog II. Popis poljoprivrednih proizvoda obuhvaćenih Dodatkom I. Ugovora o EU

Prilog III.Vodič za korisnike o definiciji malih i srednjih poduzeća

Prilog IV.Popis naselja LAG-a „Bilogora-Papuk“

Prilog  V. Pravilnik o procjeni, odabiru i vrednovanju projekata LAG-a „Bilogora-Papuk“

AKTUALNE NOVOSTI