VIZIJA LAG-a

Regija Bilogora-Papuk područje je uravnoteženog ekonomskog, društvenog i održivog razvoja, moderne, tehnološki razvijene ekonomije, kvalitetno educirane radne snage, aktivne lokalne zajednice, izraženih specifičnosti svojih prirodnih, povijesnih i kulturnih resursa, regija izazova i mogućnosti, poželjna za život, rad i posjećivanje.

ZAVRŠEN Natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.1. LRS LAG-a BILOGORA-PAPUK

SEDMI LAG NATJEČAJ- TO 1.1.1. LRS LAG-a BILOGORA-PAPUK -završen

Oznaka natječaja PRM-2/2021

Dana 18.10.2021 Upravni odbor Lokalne akcijske grupe donio je Odluke o odabiru projekata na LAG natječaju za mjeru  1.1.1. Lokalne razvojne strategije sukladnu mjeri 4.1.1. Programa ruralnog razvoja.Odabrane projekte i nositelje možete pogledati na konačnoj rang listi.

KONAČNA RANG LISTA

Z   A   T   V   O   R   E   N

Lokalna akcijska grupa „Bilogora-Papuk“  dana 28.05.2021 objavljuje NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 1.1.1. LRS  „ Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ (OZNAKA NATJEČAJA: PRM-2/2021) za područje  gradova: Grubišno Polje Daruvar te općina: Sirač, Đulovac, Dežanovac i Končanica.  

Predmet natječaja: Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava za nositelje projekata koji imaju sjedište/prebivalište na području LAG-a „Bilogora-Papuk“ 

Obuhvat područja LAG-a Bilogora-Papuk:Gradovi: Grubišno Polje i Daruvar i općine: Sirač, Đulovac, Dežanovac i Končanica

Ukupno raspoloživa sredstva po ovom natječaju: 648.945,78 HRK.

Najniža vrijednost  javne potpore iznosi 5.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti. Najviša ukupna vrijednost projekta iznosi 250.000 EUR, a najviša vrijednost javne potpore iznosi 25.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Prijave projekata podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom od 15.06.2021., a najkasnije do 19.07.2021.

Za zainteresirane prijavitelje održat će se jedna  radionica u fizičkom obliku na kojima će se prisutnima pojasniti uvjeti prihvatljivosti, kriteriji odabira i procedura prijave na LAG natječaj.Vrijeme i mjesto održavanja:

08.06.2021. (utorak), Grubišno Polje, gradska vijećnica, u 16:00  

U skladu sa epidemiološkim mjerama  radionici može prisustvovati najviše 15 osoba s obzirom na prostor pa Vas molimo da najavite svoj dolazak putem mail-a  lag.bilogora.papuk@gmail.com.   

U nastavku se nalazi natječajna dokumentacija za natječaj oznake PRM-2/2021     

Natječaj LAG Bilogora-Papuk TO 1.1.1.LRS - 2021

   OBRASCI   koji su sastavni dio Natječaja:

Obrazac A. –  Prijavni obrazac

Obrazac B. –  Plan nabave/Tablica troškova i izračuna potpore (tablični – Excel dio)

Obrazac C. –  Izjava o partnerskim i povezanim poduzećima

Obrazac D. –  Izjava o poljoprivrednoj mehanizaciji (traktori)

Obrazac E.  –  Kriteriji odabira

Obrazac F.  –  Izjava o radnom iskustvu

PRILOZI  koji su sastavni dio Natječaja:

Prilog I.Dokumentacija za podnošenje prijave projekta

Prilog II. Lista prihvatljivih troškova

Prilog III.Popis poljoprivrednih proizvoda obuhvaćenih dodatkomI.Ugovora o EU

Prilog IV.Izjava nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza

Prilog V.Uputa za prikupljanje ponuda i provedbu postupaka jednostavne nabave

Prilog VI.Specifični kriteriji za ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju

Prilog VII.Uputa Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Prilog VIII.Popis naselja LAG-a Bilogora-Papuk

Dokumentacija korisna kod izrade prijave projekta

Faze u postupku odabira LAG natječaj To 1.1.1.

Pravilnik o procjeni,vrednovanju,te odabiru projekta za financiranje u sklopu LRS LAG-a 2014-2020

AKTUALNE NOVOSTI