VIZIJA LAG-a

Regija Bilogora-Papuk područje je uravnoteženog ekonomskog, društvenog i održivog razvoja, moderne, tehnološki razvijene ekonomije, kvalitetno educirane radne snage, aktivne lokalne zajednice, izraženih specifičnosti svojih prirodnih, povijesnih i kulturnih resursa, regija izazova i mogućnosti, poželjna za život, rad i posjećivanje.

Životni uvjeti i prilike za mlade u ruralnim i udaljenim područjima Republike Hrvatske

Pozivamo sve mlade u dobi od 18 do 30 godina sa područja LAG-a Bilogora-Papuk da pristupe ispunjavanju upitnika koje provodi radna skupina za mlade u ruralnim i udaljenim područjima Savjeta za mlade Vlade Republike Hrvatske.  Tema istraživanja je  “Životni uvjeti i prilike za mlade u ruralnim i udaljenim područjima Republike Hrvatske”.

Cilj je ispitati mišljenje i stavove mladih vezano uz životne uvjete i prilike mladih u ruralnim i udaljenim područjima Republike Hrvatske, s naglaskom na kvalitetu života, migracijske namjere i razvojne perspektive ruralnih i udaljenih područja.

Rezultati istraživanje koristit će se u svrhu rada Savjet za mlade Vlade Republike Hrvatske u razvoju javnih politika za mlade.

Anketnom upitniku mogu pristupiti mladi u dobi od 18 do 30 godina koji imaju prebivalište u ruralnim i udaljenim područjima. Stoga anketni upitnik nije namijenjen mladima čije je prebivalište u gradskim naseljima te Vas zbog toga molimo da pažljivo čitate 9. pitanje.

Anketni upitnik je anoniman. Potrebno vrijeme ispunjavanja je od 8 do 10 minuta. Upitniku možete pristupiti preko poveznice:

https://forms.gle/jDLSWLm5zZwwyS8GA

AKTUALNE NOVOSTI