VISION LAG-a

Region Bilogora ­ Papuk bereich ist ausgewogene wirtschaftliche, soziale und nachhaltige Entwicklung, modern, technologisch entwickelten Volkswirtschaften, gut ausgebildete Arbeitskräfte, aktive Gemeinde, ausgedrückt, die Besonderheiten ihrer natürlichen, historischen und kulturellen ressourcen, die Region der Chancen und Herausforderungen, bevorzugt zum Leben, Arbeiten und Besuch.

BusyBee Workshop

BusyBee Workshop

BUSY BEE WORKSHOP

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA      840.750,00 HRK

FINANCIRANJE:Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020., provedba Podmjere 19.3.“Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a“, provedba tipa operacije 19.3.2.“Provedba aktivnosti suradnje“ unutar Mjere 19. »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)“

CILJEVI PROJEKTA

Cilj projekta je postići da ruralna područja postanu konkurentna i da na najbolji način iskoriste svoje prednosti što je i osnovna premisa LEADER-a. Projekt govori o vrijednostima ruralnog područja te promovira lokalne poljoprivredne proizvode u sklopu gastro ponude, ljepotu i očuvanost područja te tradiciju kao elemente turističkog potencijala područja.  

Specifični je cilj potaknuti razvoj agroturizma na LAG područjima te poboljšati i promovirati ponudu domaćih lokalnih proizvoda u sklopu turističke ponude, kao i razmjena iskustava lokalnih akcijskih grupa u stvaranju prepoznatljivosti ruralnog područja.

PARTNERI U PROJEKTU

Partneri u projektu su Lokalne akcijske grupe :„Bilogora-Papuk“,  „Papuk“, „Virovitički prsten“,  „VINODOL“ i „Lika“.

KRAJNJI KORISNICI

Lokalni poljoprivredni proizvođači, mladi poljoprivrednici i žene poljoprivrednici, mladi i nezaposleni,  institucije poput turističkih zajednica ruralnog područja, donositelji odluka na lokalnoj i regionalnoj razini, članovi lokalnih akcijskih grupa.

PODRUČJE PROVEDBE

Aktivnosti projekta odvijati će se na područjima LAG partnera i to LAG-a „Bilogora-Papuk“ (Daruvar), LAG-a „Papuk“ (Orahovica), LAG-a „VIP“ (Lukač), LAG-a „VINODOL“ (Novi Vinodolski, Crikvenica, Bakar, Općina Vinodolska) i LAG-a „Lika“ (Gospić, Perušić, Karlobag).

KATALOG  LAG-ova  BUSY BEE WORKSHOP

U nastavku možete pregledati katalog po dijelovima s obzirom da ga zbog veličine nismo mogli učitati u cjelosti odjednom.

Katalog dio LAG Bilogora-Papuk

Katalog dio LAG VINODOL

Katalog dio LAG Papuk

Katalog dio LAG VIP

Katalog dio LAG Lika

STUDIJA MARKETINŠKOG KONCEPTA - BUSY BEE WORKSHOP

Studija marketinškog koncepta pozicioniranja lokalnih proizvoda

VIDEO MATERIJAL PROJEKTA BUSY BEE WORKSHOP  - PODRUČJE LAG-ova PAPUK,VIROVITIČKI PRSTEN I BILOGORA-PAPUK

VIDEO MATERIJAL PROJEKTA BUSY BEE WORKSHOP  - DOGAĐANJA U SKLOPU PROJEKTA

Aktuaele News