VISION LAG-a

Region Bilogora ­ Papuk bereich ist ausgewogene wirtschaftliche, soziale und nachhaltige Entwicklung, modern, technologisch entwickelten Volkswirtschaften, gut ausgebildete Arbeitskräfte, aktive Gemeinde, ausgedrückt, die Besonderheiten ihrer natürlichen, historischen und kulturellen ressourcen, die Region der Chancen und Herausforderungen, bevorzugt zum Leben, Arbeiten und Besuch.

ČETVRTI NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 1.1.2. Lokalne razvojne strategije

NATJEČAJ PMG-4/2022

Dana  06.lipnja 2023 godine Upravni odbor Lokalne akcijske grupe "Bilogora-Papuk" donio je Odluke o odabiru projekata na LAG natječaju za mjeru 1.1.2. Lokalne razvojne strategije sukladnu mjeri 6.3.1. Programa ruralnog razvoja "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava". (oznaka PMG-4/2022).Konačna Rang lista objavljuje se sa danom 07.06.2023 čime Odluke postaju pravomoćne.

Odabrane projekte i nositelje možete pogledati na konačnoj rang listi.  KONAČNA RANG LISTA NATJEČAJ PMG-4/2022

                                                     Z  A  T  V  O  R  E  N                                      

DRUGE IZMJENE NATJEČAJA ZA TIP OPERACIJE 1.1.2. LRS Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava (OZNAKA NATJEČAJA: PMG-4/2022)

Druge izmjene Natječaja odnose se na  tehničke izmjene obrazaca, priloga i teksta Natječaja.

U ostalim dijelovima Natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.2. LRS "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava" (oznaka natječaja: PMG-4/2022) iz LRS LAG-a "Bilogora-Papuk" ostaje neizmjenjen. 

Preuzimanje novog teksta Natječaja i izmijenjenih obrazaca i priloga omogućeno je u nastavku: 

NATJEČAJ LAG_BILOGORA_PAPUK_1.1.2._DRUGE_IZMJENE

Obrazac A. Prijavni obrazac IZMJENA

Obrazac B. Poslovni plan - opisni dio IZMJENA

Obrazac B. Poslovni plan - tablični dio IZMJENA

Obrazac C. Izjava o veličini poduzeća IZMJENA

Prilog I. Natječajna dokumentacija IZMJENA

Prilog II. Popis poljoprivrednih proizvoda IZMJENA

Prilog III. Vodič za korisnike o definiciji malih i srednjih poduzeća IZMJENA

PRVE IZMJENE NATJEČAJA ZA TIP OPERACIJE 1.1.2. LRS Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava (OZNAKA NATJEČAJA: PMG-4/2022)

Upravni odbor LAG-a "Bilogora-Papuk" donio je na sjednici održanoj dana 19.12.2022. Odluku o Izmjeni natječaja za provedbu tipa operacije 1.1.2. LRS i to u slijedećim dijelovima:

1.) U tekstu Natječaja, poglavlje 4.1. Podnošenje prijave projekta mijenja se vrijeme podnošenja prijave projekta i sada glasi: "Prijave projekta podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom od 23.01.2023., a najkasnije do 24.02.2023. na adresu:

LAG BILOGORA-PAPUK 

PMG-4/2022

Trg bana J. Jelačića 1

43290 Grubišno Polje 

2.) U tekstu Natječaja, poglavlje 4.2. Izmjena ili ispravak natječaja mijenja se rok ispravka Natječaja te sada glasi: Ovaj natječaj je moguće izmijeniti i/ili ispraviti najkasnije do 20.01.2023. pri čemu se predmetna izmjena i/ili ispravak objavljuje na mrežnoj stranici LAG-a "Bilogora-Papuk"

3.) Tehničke izmjene obrazaca i teksta Natječaja uzrokovane uvođenjem EUR-a kao službene valute biti će izvršene nakon dobivanja Izmjena službene aktivacije LAG natječaja od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. 

U ostalim dijelovima Natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.2. LRS "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava" (oznaka natječaja: PMG-4/2022) iz LRS LAG-a "Bilogora-Papuk" ostaje neizmjenjen. 

Preuzimanje novog teksta Natječaja moguće je na slijedećem linku:

NATJEČAJ LAG_BILOGORA_PAPUK_1.1.2._PRVE_IZMJENE


Lokalna akcijska grupa „Bilogora-Papuk“ objavljuje NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE

1.1.2. Lokalne razvojne strategije " Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava"  OZNAKA NATJEČAJA: PMG-4/2022

za područje  gradova: Grubišno Polje Daruvar te općina: Sirač, Đulovac, Dežanovac i Končanica.

Predmet natječaja: Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava za nositelje projekata koji imaju sjedište/prebivalište na području LAG-a „Bilogora-Papuk“

Ukupno raspoloživa sredstva po ovom natječaju: 1.014.606,00 HRK.

Visina javne potpore po projektu: 112.734,00 HRK (15.000 EUR) koliko mora biti minimalna vrijednost prihvatljivih aktivnosti navedenih u poslovnom planu.

Prijave projekata podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom  

od 09.01.2023., a najkasnije do 10.02.2023.

Za zainteresirane prijavitelje održat će se dvije  radionice na kojima će se prisutnima pojasniti uvjeti prihvatljivosti, kriteriji odabira i procedura prijave na LAG natječaj.

Vrijeme i mjesto održavanja:     14.12.2022. (srijeda), Proizvodno poduzetnički inkubator Grubišno Polje u 15:00 (Ivana N. Jemeršića 37D, Grubišno Polje)

                                                   20.12.2022. (utorak), Daruvar, gradska vijećnica u 15:00.

PODSJEĆAMO DA ZAINTERESIRANI MOGU DOBITI INFORMACIJE KAO I RANIJE PUTEM MAIL ADRESE OD DANA OBJAVE NATJEČAJA DO 27.01.2023.

natjecaj@lag-bilogora-papuk.hr

Oni koji nemaju mogućnost upita putem mail-a mogu se obratiti putem telefona na broj  043 485 170.

DOKUMENTI  NATJEČAJA

Natječaj za tip operacije  1.1.2.Lokalne razvojne strategije sukladan mjeri 6.3.1.Programa ruralnog razvoja

Obrasci koji su sastavni dio Natječaja:

Obrazac A –  Prijavni obrazac

Obrazac B –  Poslovni plan (opisni - Word dio)

Obrazac B –  Poslovni plan (tablični – Excel dio)

Obrazac C –  Izjava o veličini poduzeća

Obrazac D –  Izjava o radnom iskustvu

Obrazac E  –  Kriteriji odabira

Obrazac F  –  EVPG kalkulator

Prilozi koji su sastavni dio Natječaja:

Prilog I. Dokumentacija za podnošenje prijave projekta

Prilog II. Popis poljoprivrednih proizvoda obuhvaćenih Dodatkom I. Ugovora o EU

Prilog III. Vodič za korisnike o definiciji malih i srednjih poduzeća

Prilog IV. Popis naselja LAG-a „Bilogora-Papuk“

Prilog  V. Pravilnik o procjeni, odabiru i vrednovanju projekata LAG-a „Bilogora-Papuk“

Aktuaele News