VISION LAG-a

Region Bilogora ­ Papuk bereich ist ausgewogene wirtschaftliche, soziale und nachhaltige Entwicklung, modern, technologisch entwickelten Volkswirtschaften, gut ausgebildete Arbeitskräfte, aktive Gemeinde, ausgedrückt, die Besonderheiten ihrer natürlichen, historischen und kulturellen ressourcen, die Region der Chancen und Herausforderungen, bevorzugt zum Leben, Arbeiten und Besuch.

Izvještaj o napretku provedbe projekta

Podsjećamo korisnike koji provode TO 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ putem LAG natječaja da provjere datum izdavanja Odluka o dodjeli sredstava te pravovremeno dostave Izvještaj o napretku provedbe projekta.

Sukladno Vodiču za korisnike: „Korisnik je dužan dostaviti Agenciji za plaćanja, Služba za odobrenje isplata – Centralni ured Izvještaj o napretku svakih 6 mjeseci, računajući od dana prihvaćanja odluke o dodjeli sredstava. Zadnji Izvještaj o napretku svakih 6 mjeseci od dana prihvaćanja Odluke o dodjeli sredstava korisnik je dužan poslati uz Zahtjev za isplatu druge (zadnje) rate potpore.“

Adresa slanja

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Ulica grada Vukovara 269d, 10 000 Zagreb

Na omotnici možete naznačiti i :“Izvješće o napretku mjera 6.3.1-LAG natječaj“

Aktuaele News