VISION LAG-a

Region Bilogora ­ Papuk bereich ist ausgewogene wirtschaftliche, soziale und nachhaltige Entwicklung, modern, technologisch entwickelten Volkswirtschaften, gut ausgebildete Arbeitskräfte, aktive Gemeinde, ausgedrückt, die Besonderheiten ihrer natürlichen, historischen und kulturellen ressourcen, die Region der Chancen und Herausforderungen, bevorzugt zum Leben, Arbeiten und Besuch.

LAG Bilogora-Papuk pokreće Izmjene Lokalne razvojne strategije za period 2014-2020

LAG Bilogora-Papuk pokreće Izmjene Lokalne razvojne strategije za period 2014-2020

LAG Bilogora-Papuk pokreće postupak Izmjena Lokalne strategije razvoja za period 2014-2020.

Sažetak Izmjena koje se predlažu sadržan je u dokumentu SAŽETAK IZMJENA.

Prijedlog novih Kriterija odabira  sadržan je u dokumentu KRITERIJI ODABIRA.

Pozivamo zainteresirane da svoje komentare, primjedbe i preporuke  vezano uz predložene Izmjene dostave  na mail adresu

info@lag-bilogora-papuk.hr  zaključno sa 30.08.2018.

Nakon provedene javne rasprave i javne tribine gdje ćemo prezentirati predložene Izmjene te pristigle komentare pokrenut će se procedura usvajanja Izmjena i postupak traženja odobrenja od strane nadležnih tijela. Natječaji LAG-a u 2019. godini trebali bi se provoditi sukladno odobrenim Izmjenama.

Do odobrenja Izmjena od strane nadležnih tijela Natječaji LAG-a provode se po važećoj LRS.

Aktuaele News