VISION LAG-a

Region Bilogora ­ Papuk bereich ist ausgewogene wirtschaftliche, soziale und nachhaltige Entwicklung, modern, technologisch entwickelten Volkswirtschaften, gut ausgebildete Arbeitskräfte, aktive Gemeinde, ausgedrückt, die Besonderheiten ihrer natürlichen, historischen und kulturellen ressourcen, die Region der Chancen und Herausforderungen, bevorzugt zum Leben, Arbeiten und Besuch.

LAG-u Bilogora-Papuk odobrena nova sredstva iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj

Odlukom Ministarstva poljoprivrede o dodjeli sredstava iz prijelaznog razdoblja odabranim lokalnim akcijskim grupama (KLASA: 910-05/21-01/54, URBROJ: 525-8/1255-21-1) od  30.03.2021., LAG-u "Bilogora-Papuk" odobreno je dodatnih 3.540.930,52 HRK.

Odobrena sredstva odnose na provedbu Mjere 19 (LEADER mjere) i to za vrijeme trajanja prijelaznog razdoblja (2021. – 2022. godina). Prijelazno razdoblje definirano je sukladno Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. (NN 31/2021).

Odobrena sredstva koristiti će se u provedbi slijedećih podmjera: Podmjera 19.1. “Pripremna pomoć” za izradu nove Lokalne razvojne strategije, 19.2. “Provedba operacija unutar CLLD strategije” odnosno za provedbu novih LAG natječaja, 19.3. “Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a” i Podmjere 19.4. “Tekući troškovi i animacija”.

Za provedbu novih LAG natječaja u prijelaznom periodu LAG je ovom Odlukom osigurao dodatnih 2.621.661,35 HRK za dodjelu novim korisnicima.

LAG "Bilogora-Papuk" je, kroz dosadašnje LAG natječaje, već osigurao gotovo 6 milijuna kuna korisnicima s njegovog područja.

Aktuaele News