VISION LAG-a

Region Bilogora ­ Papuk bereich ist ausgewogene wirtschaftliche, soziale und nachhaltige Entwicklung, modern, technologisch entwickelten Volkswirtschaften, gut ausgebildete Arbeitskräfte, aktive Gemeinde, ausgedrückt, die Besonderheiten ihrer natürlichen, historischen und kulturellen ressourcen, die Region der Chancen und Herausforderungen, bevorzugt zum Leben, Arbeiten und Besuch.

LOKALNA RAZVOJNA STRATEGIJA

NAJAVA III .IZMJENA

IZMJENA Lokalne razvojne strategije 2018 godina

Lokalna razvojna strategija Lokalne akcijske grupe Bilogora-Papuk za programski period 2014-2020

Ciljevi i prioriteti LRS Bilogora-Papuk - izmjene 2018 godina

Odluka o usvajanju Lokalne razvojne strategije LAG-a - 2018g

Kriteriji bodovanja projekata na LAG natječaju -2018 godina

Plan Provedbe LRS

Pravilnik o evaluaciji i praćenju provedbe Lokalne razvojne strategije za programski period 2014-2020

Pravilnik o procjeni,vrednovanju,te odabiru projekta za financiranje u sklopu LRS 2014-2020

ODLUKE LAG 2018

Odluka o imenovanju tijela udruge 2018 godina

Odluka o imenovanju zamjenskih članova Upravnog odbora LAG-a 2018 godina

PRAVILNICI - LEADER

Pravilnik o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020 (NN br. 96/2017)

Izmjene Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020 (NN br. 53/2018)

IZMJENA 2017 godina

1.Ciljevi i prioriteti Programa ruralnog razvoja 2014-2020

2.Ciljevi i prioriteti Lokalne razvojne strategije LAG-a Bilogora-Papuk

3.Lokalna razvojna strategija Lokalne akcijske grupe Bilogora-Papuk za programski period 2014-2020

4.Odluka o  Lokalne razvojne strategije LAG 2017

5.Pravilnik o procjeni, vrednovanju te odabiru projekata za financiranje u sklopu Lokalne razvojne strategije za programski period 2014-2020

6.Pravilnik o evaluaciji i praćenju provedbe Lokalne razvojne strategije za programski period 2014-2020

7.Kriteriji bodovanja projekata na LAG natječaju

Sastav Upravnog odbora LAG-a Bilogora-Papuk - 2017 godina

Zamjenski članovi Upravnog odbora2017

Popis članova LAG-a  2017 godina

Novi Statut  2017godina Lokalne akcijske grupe Bilogora-Papuk

Pristupnica u LAG Bilogora-Papuk

Odluka o usvajanju Lokalne razvojne strategije LAG-a iz 2016

Aktuaele News