VISION LAG-a

Region Bilogora ­ Papuk bereich ist ausgewogene wirtschaftliche, soziale und nachhaltige Entwicklung, modern, technologisch entwickelten Volkswirtschaften, gut ausgebildete Arbeitskräfte, aktive Gemeinde, ausgedrückt, die Besonderheiten ihrer natürlichen, historischen und kulturellen ressourcen, die Region der Chancen und Herausforderungen, bevorzugt zum Leben, Arbeiten und Besuch.

Najava III.Izmjena Lokalne razvojne strategije LAG-a

Predložene  Izmjene  Lokalne razvojne strategije (LRS) u 2020.godini obuhvaćaju:

  1. Izmjene visina alokacija po odabranim tipovima operacije
  2. Izmjene Pravilnika o procjeni, vrednovanju te odabiru projekata za financiranje u sklopu LRS

Planom provedbe Lokalne razvojne strategije iz 2018. godine predviđena je provedba 3 tipa operacija

Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava

1.1.1.

Potpora razvoju malih  poljoprivrednih gospodarstava

1.1.2.

Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

3.1.1.

Obrazloženje III. izmjena

 
  1. Izmjene visina alokacija po odabranim tipovima operacije

Došlo je do usklađivanja iznosa predviđenih u podmjerama sukladnima mjeri 7.4.1 PRR-a (Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu )i 4.1.1. PRR-a(Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava) iz razloga što je  iz prethodno postavljene alokacije za mjeru 4.1.1 preostalo 106.465,09  kn nedodijeljenih sredstava što je nedovoljno za raspis  novog natječaja iste mjere a kako LAG predviđa još samo jedan LAG Natječaj nedodijeljena sredstva prenose se na alokaciju  novog natječaja.U mjeri Potpora razvoju malih  poljoprivrednih gospodarstava došlo je do neznatne promjene zbog razlike u tečaju.

Mjera

Alokacija u 2018

( %)

Alokacija u 2020( %)

Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava

22,80

20,64

Potpora razvoju malih  poljoprivrednih gospodarstava

27,25

27,04

Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

49,95

52,32

UKUPNO

100%

100%

Mjera

Alokacija u 2018

Apsolutni iznos,kn

Alokacija u 2020

Apsolutni iznos,kn

Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava

1.126.875,75

1.020.410,66

Potpora razvoju malih  poljoprivrednih gospodarstava

1.347.264,00

1.336.815,00

Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

2.469.196,41

2.586.110,50

 

4.943.336,16

4.943.336,16

U  izmjenama LRS u 2020 godini ne dolazi do promjene Kriterija odabira dok u  Pravilniku o procjeni, vrednovanju te odabiru projekata za financiranje u sklopu LRS dolazi do izmjena sukladno predloženim promjenama postotaka alokacije.

Nakon ovih Izmjena strategije odnos raspoloživosti sredstava za provedbu projekata bio bi 47,68% za projekte u gospodarstvu a 52,32% za projekte lokalne zajednice čime i dalje potvrđujemo zaključke LRS da je gospodarstvo pokretač razvoja ovog područja ali istovremeno vodimo brigu i o kvaliteti života na ovom prostoru uz osobitu brigu o zaštiti okoliša i očuvanju prirodnih ljepota te energetskoj učinkovitosti.

Kako u  III.Izmjenama LRS ne dolazi do značajnih realokacija sredstava tablica predviđenog broja projekata nije zahtijevala korekciju.

Ukoliko želiteviše informacija ili uputiti svoje mišljenje o III.Izmjenama LRS molimo Vas da nas konatktirate na mail

info@lag-bilogora-papuk.hr

Aktuaele News