VISION LAG-a

Region Bilogora ­ Papuk bereich ist ausgewogene wirtschaftliche, soziale und nachhaltige Entwicklung, modern, technologisch entwickelten Volkswirtschaften, gut ausgebildete Arbeitskräfte, aktive Gemeinde, ausgedrückt, die Besonderheiten ihrer natürlichen, historischen und kulturellen ressourcen, die Region der Chancen und Herausforderungen, bevorzugt zum Leben, Arbeiten und Besuch.

Odobren partnerski projekt BusyBee Workshop

Odobren partnerski projekt BusyBee Workshop

Nakon što je u svibnju potpisan Sporazum za provedbu projekta suradnje, ovaj tjedan je od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju projekt i odobren. BusyBee Workshop je zajednički projekt pet hrvatskih LAG-ova: LAG-a "Papuk", LAG-a "VINODOL", LAG-a "Virovitički prsten", LAG-a "Lika" te glavnog partnera u projektu LAG-a "Bilogora-Papuk". 

Vrijednost BusyBee Workshopa iznosi 840.750,00 kuna, a tim sredstvima LAG-ovi će provesti niz aktivnosti koje doprinose stvaranju prepoznatljivosti ruralnog LAG područja.

  • Izrada karte područja LAG-a „Bilogora-Papuk“ s ucrtanim značajnim prirodnim obilježjima, kulturnim i povijesnim lokalitetima, značajnim institucijama, objektima ruralnog turizma te gospodarskim subjektima koji se mogu povezati s proizvodnjom tri tematska proizvoda projekta (sir, med i vino)
  • Izrada kataloga lokaliteta za svih 5 partnera u projektu
  • Izrada Studije razvoja marketinškog koncepta pozicioniranja lokalnih proizvoda
  • Izrada promotivnih materijala za sudionike edukacija, radionica i konferencija u sklopu projekta 
  • Studijska putovanja na LAG područjima partnera u projektu s upoznavanjem dobre prakse vezano uz teme projekta
  • Promocija projekta i ruralnog prostora u medijima
  • Edukativne radionice

Cilj projekta je postići da ruralna područja postanu konkurentna i da na najbolji način iskoriste svoje prednosti što je i osnovna premisa LEADER-a. Specifični je cilj potaknuti razvoj agroturizma na LAG područjima te poboljšati i promovirati ponudu domaćih lokalnih proizvoda u sklopu turističke ponude, kao i razmjena iskustava lokalnih akcijskih grupa u stvaranju prepoznatljivosti ruralnog područja.

Aktuaele News