VISION LAG-a

Region Bilogora ­ Papuk bereich ist ausgewogene wirtschaftliche, soziale und nachhaltige Entwicklung, modern, technologisch entwickelten Volkswirtschaften, gut ausgebildete Arbeitskräfte, aktive Gemeinde, ausgedrückt, die Besonderheiten ihrer natürlichen, historischen und kulturellen ressourcen, die Region der Chancen und Herausforderungen, bevorzugt zum Leben, Arbeiten und Besuch.

pitanja MJERA 7.4.1

NATJEČAJ  7.4.1  PITANJA I ODGOVORI

1. Pitanje: U nastavku Vam postavljam pitanje vezano uz Prilog VII Natječaja. Na sva navedena pitanja bi JLS kao Korisnik trebao odgovoriti sa NE budući da ne postoji pitanje „da li je Korisnik javni naručitelj“. Moraju li JLS dostavljati navedenu izjavu iz priloga VII budući da nije postojala ta obveza na nacionalnom natječaju.

U nastavku Vam dostavljam pitanja i službene odgovore sa prvog natječaja za tip operacije 7.4.1. koji su dostupni na stranici pio.ruralnirazvoj.hr

Pitanje ID1535:

Vezano za Izjavu o statusu korisnika temeljem Zakona o javnoj nabavi, u slučaju da je korisnik jedinica lokalne samouprave, svi odgovori će biti NE jer ne postoji upit tipa "da li je korisnik javni naručitelj". Da li će se onda po Izjavi o statusu korisnika temeljem Zakona o javnoj nabavi JLS smatrati da nije obveznik javne nabave što nije slučaj?

Odgovor:

Ukoliko je korisnik JLS, isti je obveznik javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi. Jedinice lokalne samouprave nisu obvezni dostaviti dokument Izjava o statusu korisnika temeljem Zakona o javnoj nabavi budući da su obveznici javne nabave.

Pitanje ID1766:

Molim obrazloženje za Predložak 7.4.1. Izjava o statusu korisnika temeljem Zakona o javnoj nabavi: 1. Da li JLS-i koji su Javni naručitelji ispunjavaju ovu Izjavu? 2. S obzirom da nema ponuđeno DA ili NE u točki E kako postupiti?

Odgovor:

Sukladno točki 4. Izmjena i dopuna Natječaja od 4. travnja 2017., jedinice lokalne samouprave ne dostavljaju navedenu Izjavu. S obzirom da predložak Izjave u točki E ne sadrži ponuđene opcije DA ili NE, ali se u Izjavi korisnika traži da se očituje po svakoj točki u smislu obveze primjene Zakona o javnoj nabavi, korisnik u Izjavi može sam vlastoručno upisati i zaokružiti DA ili NE.

Budući da nije postojala obveza dostave navedene Izjave na nacionalnom natječaju, molim Vas za potvrdu da JLS ne moraju dostavljati navedenu Izjavu.

Odgovor:  Dostava Izjave o statusu nositelja projekta temeljem Zakona o javnoj nabavi- Prilog VIII u slučaju kada je Jedinica lokalne samouprave nositelj projekta  

Moguća su dva riješenja. Sukladno I. Izmjenama i dopunama Natječaja za provedbu mjere 7.4.1 na nacionalnoj razini koja je sukladna mjeri 3.1.1 LAG Natječaja

jedinice lokalne samouprave nisu obvezne dostaviti navedenu Izjavu što se može i pročitati kroz Pitanja i odgovore na stranici ruralni razvoj.hr (pitanje  1766).

S obzirom da do momenta objave LAG Natječaja LAG kao nosioc objave nije od APPRR-a dobio naputak o tome da se isto može primijeniti i na LAG Natječaju moguće je rješenje i da u Izjavi odmah na početku dodate redak – Jedinica lokalne samouprave je sukladno Zakonu o javnoj nabavi JAVNI NARUČITELJ, ostale opcije zaokružite s NE te nam dostavite takvu Izjavu potpisanu i ovjerenu.

Ukoliko u narednom vremenu dobijemo drugačiji naputak od strane Agenicje za plaćanja objavit ćemo isti na našim stranicama.

2. Pitanje: Poštovana, Grad Daruvar planira prijaviti na gore navedeni natječaj izgradnju dječjeg igrališta prilagođenog za djecu s teškoćama u razvoju. Igralište bi se uredilo na katastarskoj čestici koja je u vlasništvu Hrvatskih šuma. Molimo odgovore na sljedeća pitanja: Koja dokumentacija je potrebna za dokazati pravo korištenja tog zemljišta – je li dovoljna suglasnost vlasnika (Hrvatske šume) ili je potreban ugovor o najmu na 10 godina? Je li potreban glavni ili idejni projekt za igralište ili je dovoljna ponuda potencijalnog dobavljača koji će izraditi i postaviti sprave za igranje na dječjem igralištu? Unaprijed se zahvaljujemo na odgovorima.

Odgovor: 

Vezano za Vaš upit, sličan upit je već postavljen na stranici ruralni razvoj pod opcijom pitanja i odgovori (UPIT broj  2677). S obzirom na to da su odgovori postavljeni putem PIO sustava relevantni, može se zaključiti da prijavitelj mora imati sklopljen Ugovor s vlasnikom predmetne čestice i taj Ugovor mora biti upisan u zemljišnim knjigama sukladno rokovima navedenima u Natječaju.

O potrebi izrade idejnog ili glavnog projekta smatramo da sukladno Pravilniku o jednostavnim građevinama nije potrebno ishođenje građevinske dozvole za dječje igralište, ali je za svaki oblik gradnje potrebno izraditi minimalno Idejno rješenje/idejni projekt te od nadležnog Ureda za graditeljstvo zatražiti Potvrdu da isto nije potrebno ishoditi i dobivenu dokumentaciju treba priložiti prijavi projekta.

Ukoliko se radi o kat. česticama koje se nalaze u području Nature 2000 potrebno je ishoditi i odgovarajuće Rješenje sukladno uputi MZOIP.

Aktuaele News