VISION LAG-a

Region Bilogora ­ Papuk bereich ist ausgewogene wirtschaftliche, soziale und nachhaltige Entwicklung, modern, technologisch entwickelten Volkswirtschaften, gut ausgebildete Arbeitskräfte, aktive Gemeinde, ausgedrückt, die Besonderheiten ihrer natürlichen, historischen und kulturellen ressourcen, die Region der Chancen und Herausforderungen, bevorzugt zum Leben, Arbeiten und Besuch.

PRVE IZMJENE LAG NATJEČAJA MJERA 7.4 PRR - MJERA 3.1.1 LRS

Izmjene aktivnog natječaja za mjeru Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

Upravni odbor LAG-a „Bilogora-Papuk“  donio je na sjednici održanoj dana 04.11.2020.godine Odluku o izmjeni natječaja za tip operacije 3.1.1. LRS i to u slijedećim dijelovima:

1.) U tekstu Natječaja u poglavlju 1.Stavak 1.1. Predmet, svrha i raspoloživa sredstva Natječaja mjenja se iznos raspoloživih sredstava u skladu sa zadnjim Izmjenama Lokalne razvojne strategije i sada glasi    

 Raspoloživa sredstva: 2.162.632,28 HRK

2.) Tekst Natječaja, u poglavlju 2, stavak 6 mijenja se zbog tehničke ispravke i sada glasi :

„Tijekom ovog Natječaja jednom (istom) korisniku može se za različite vrste prihvatljivih projekata iz poglavlja 3.1 ovog Natječaja izdati najviše dvije Odluke o odabiru projekta.“

3.) U tekstu Natječaja, poglavlje 4.1 podnošenje Zahtjeva za potporu  mijenja se vrijeme podnošenja prijave projekata i sada glasi:

„Zahtjevi za potporu podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom od 25.09.2020., a najkasnije do 24.12.2020. na adresu:

LAG BILOGORA-PAPUK

PLZ-2/2020

Trg b. J. Jelačića 1, 43 290 Grubišno Polje „

 

U ostalim dijelovima Natječaj za TO 3.1.1. iz LRS LAG Bilogora-Papuk ostaje neizmijenjen.

Promjene dokumentacije za natječaj :

Natječaj LAG_Bilogora Papuk_natječaj_TO_3.1.1._LRS LAG -PRVE IZMJENE

Ostala dokumentacija vezana uz Natječaj za mjeru 3.1.1. LRS ostaje nepromijenjena

Odluka Upravnog odbora LAG-a vezano za Prve Izmjene LAG Natječaja PLZ-2/2020

Aktuaele News