VISION LAG-a

Region Bilogora ­ Papuk bereich ist ausgewogene wirtschaftliche, soziale und nachhaltige Entwicklung, modern, technologisch entwickelten Volkswirtschaften, gut ausgebildete Arbeitskräfte, aktive Gemeinde, ausgedrückt, die Besonderheiten ihrer natürlichen, historischen und kulturellen ressourcen, die Region der Chancen und Herausforderungen, bevorzugt zum Leben, Arbeiten und Besuch.

TREĆI LAG NATJEČAJ PROVEDBA TIPA OPERACIJE 3.1.1.Lokalne razvojne strategije

                                                  Z A T V O R E N                                             

Dana 28.07.2023 Upravni odbor Lokalne akcijske grupe donio je Odluke o odabiru projekata na LAG natječaju za provedbu Tipa operacije 3.1.1.LRS Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu (PLZ-3/2023).Sa današnjim danom, 16.08.2023., Konačna rang lista postaje pravomoćna.

KONAČNA RANG LISTA PROJEKATA  PLZ-3/2023

 

PRVE IZMJENE  3.NATJEČAJA ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 3.1.1. LRS Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu (OZNAKA NATJEČAJA: PLZ-3/2023) 

Upravni odbor LAG-a „Bilogora-Papuk“  donio je na sjednici zaključenoj dana 12.04.2023.godine Odluku o izmjeni 3.natječaja za tip operacije 3.1.1. LRS.

LAG natječaj za  provedbu tipa operacije 3.1.1 LRS  Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu oznake PLZ-3/2023 se mijenja u slijedećim dijelovima:

  1. U tekstu Natječaja, poglavlje 1.1. Predmet,svrha i raspoloživa sredstva Natječaja mijenja se iznos raspoloživih sredstava Natječaja te sada raspoloživa sredstva iznose: 212.077,70 EUR.
  2. U tekstu Natječaja, poglavlje 4.1. Podnošenje prijave projekta mijenja se vrijeme podnošenja prijave projekta te sada glasi

Prijave projekata podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom od 06.03.2023 , a najkasnije do  05.05.2023.

U ostalim dijelovima 3.Natječaj za TO 3.1.1. iz LRS LAG Bilogora-Papuk ostaje neizmijenjen.

LINK ZA PREUZIMANJE NOVOG TEKSTA NATJEČAJA

Natječaj LAG_Bilogora Papuk_TO_3.1.1._LRS LAG 2014.-2020.- PRVE IZMJENE

Odluka Upravnog odbora LAG-a vezano za Prve Izmjene LAG Natječaja PLZ-3/2023


NATJEČAJ PLZ-3/2023

Lokalna akcijska grupa „Bilogora-Papuk“ objavljuje treći  po redu NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 3.1.1. LRS Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu (OZNAKA NATJEČAJA: PLZ-3/2023) za područje  gradova: Grubišno Polje Daruvar te općina: Sirač, Đulovac, Dežanovac i Končanica.

Predmet natječaja: Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu za nositelje projekata koji imaju sjedište na području LAG-a „Bilogora-Papuk“.

Obuhvat područja LAG-a Bilogora-Papuk:

Gradovi: Grubišno Polje i Daruvar i općine: Sirač, Đulovac, Dežanovac i Končanica

Ukupno raspoloživa sredstva po ovom natječaju: 196.015,62 EUR

Najniža ukupna vrijednost projekta i javne potpore iznosi 15.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti. Najviša ukupna vrijednost projekta iznosi 250.000 EUR, a najviša vrijednost javne potpore iznosi 35.000 EUR.

Prijave projekata podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom

od 06.03.2023., a najkasnije do 20.04.2023.

Za zainteresirane prijavitelje održat će se radionica na kojima će se prisutnima pojasniti uvjeti prihvatljivosti, kriteriji odabira i procedura prijave na LAG natječaj.

Vrijeme i mjesto održavanja:27.02.2023. (ponedjeljak), Grubišno Polje, gradska vijećnica, u 12:00

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA  OZNAKA NATJEČAJA: PLZ-3/2023

Natječaj LAG_Bilogora Papuk_natječaj_TO_3.1.1._LRS LAG

Obrasci koji su sastavni dio natječaja:

Obrazac A. Prijavni obrazac

Obrazac B. Plan nabave - Tablica troškova i izračuna potpore

Obrazac C. Kriteriji odabira

Prilozi koji su sastavni dio natječaja: 

Prilog I - Dokumentacija za podnošenje Zahtjeva za potporu

Prilog II - Lista prihvatljivih troškova

Prilog III - Opis projekta

Prilog IV - Uputa za prikupljanje ponuda i provedbu postupaka jednostavne nabave

Prilog V - Uputa Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja(MINGOR)

Prilog VI - Izjava korisnika o nemogućnosti odbitka pretporeza

Prilog VII - Izjava korisnika o statusu temeljem Zakona o javnoj nabavi

Prilog VIII - Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti jedinice lokalne samouprave

Prilog IX Predložak za izračun diskontiranog neto prihoda

Prilog X -Pravilnik o procjeni, vrednovanju te odabiru Zahtjeva za potporu za financiranje u sklopu Lokalne razvojne strategije LAG-a Bilogora-Papuk za programski period 2014.-2020

Aktuaele News