VISION LAG-a

Region Bilogora ­ Papuk bereich ist ausgewogene wirtschaftliche, soziale und nachhaltige Entwicklung, modern, technologisch entwickelten Volkswirtschaften, gut ausgebildete Arbeitskräfte, aktive Gemeinde, ausgedrückt, die Besonderheiten ihrer natürlichen, historischen und kulturellen ressourcen, die Region der Chancen und Herausforderungen, bevorzugt zum Leben, Arbeiten und Besuch.

ZAVRŠEN Natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.1. LRS LAG-a BILOGORA-PAPUK

SEDMI LAG NATJEČAJ- TO 1.1.1. LRS LAG-a BILOGORA-PAPUK -završen

Oznaka natječaja PRM-2/2021

Dana 18.10.2021 Upravni odbor Lokalne akcijske grupe donio je Odluke o odabiru projekata na LAG natječaju za mjeru  1.1.1. Lokalne razvojne strategije sukladnu mjeri 4.1.1. Programa ruralnog razvoja.Odabrane projekte i nositelje možete pogledati na konačnoj rang listi.

KONAČNA RANG LISTA

Z   A   T   V   O   R   E   N

Lokalna akcijska grupa „Bilogora-Papuk“  dana 28.05.2021 objavljuje NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 1.1.1. LRS  „ Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ (OZNAKA NATJEČAJA: PRM-2/2021) za područje  gradova: Grubišno Polje Daruvar te općina: Sirač, Đulovac, Dežanovac i Končanica.  

Predmet natječaja: Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava za nositelje projekata koji imaju sjedište/prebivalište na području LAG-a „Bilogora-Papuk“ 

Obuhvat područja LAG-a Bilogora-Papuk:Gradovi: Grubišno Polje i Daruvar i općine: Sirač, Đulovac, Dežanovac i Končanica

Ukupno raspoloživa sredstva po ovom natječaju: 648.945,78 HRK.

Najniža vrijednost  javne potpore iznosi 5.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti. Najviša ukupna vrijednost projekta iznosi 250.000 EUR, a najviša vrijednost javne potpore iznosi 25.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Prijave projekata podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom od 15.06.2021., a najkasnije do 19.07.2021.

Za zainteresirane prijavitelje održat će se jedna  radionica u fizičkom obliku na kojima će se prisutnima pojasniti uvjeti prihvatljivosti, kriteriji odabira i procedura prijave na LAG natječaj.Vrijeme i mjesto održavanja:

08.06.2021. (utorak), Grubišno Polje, gradska vijećnica, u 16:00  

U skladu sa epidemiološkim mjerama  radionici može prisustvovati najviše 15 osoba s obzirom na prostor pa Vas molimo da najavite svoj dolazak putem mail-a  lag.bilogora.papuk@gmail.com.   

U nastavku se nalazi natječajna dokumentacija za natječaj oznake PRM-2/2021     

Natječaj LAG Bilogora-Papuk TO 1.1.1.LRS - 2021

   OBRASCI   koji su sastavni dio Natječaja:

Obrazac A. –  Prijavni obrazac

Obrazac B. –  Plan nabave/Tablica troškova i izračuna potpore (tablični – Excel dio)

Obrazac C. –  Izjava o partnerskim i povezanim poduzećima

Obrazac D. –  Izjava o poljoprivrednoj mehanizaciji (traktori)

Obrazac E.  –  Kriteriji odabira

Obrazac F.  –  Izjava o radnom iskustvu

PRILOZI  koji su sastavni dio Natječaja:

Prilog I.Dokumentacija za podnošenje prijave projekta

Prilog II. Lista prihvatljivih troškova

Prilog III.Popis poljoprivrednih proizvoda obuhvaćenih dodatkomI.Ugovora o EU

Prilog IV.Izjava nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza

Prilog V.Uputa za prikupljanje ponuda i provedbu postupaka jednostavne nabave

Prilog VI.Specifični kriteriji za ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju

Prilog VII.Uputa Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Prilog VIII.Popis naselja LAG-a Bilogora-Papuk

Dokumentacija korisna kod izrade prijave projekta

Faze u postupku odabira LAG natječaj To 1.1.1.

Pravilnik o procjeni,vrednovanju,te odabiru projekta za financiranje u sklopu LRS LAG-a 2014-2020

Aktuaele News