VISION LAG-a

Region Bilogora ­ Papuk bereich ist ausgewogene wirtschaftliche, soziale und nachhaltige Entwicklung, modern, technologisch entwickelten Volkswirtschaften, gut ausgebildete Arbeitskräfte, aktive Gemeinde, ausgedrückt, die Besonderheiten ihrer natürlichen, historischen und kulturellen ressourcen, die Region der Chancen und Herausforderungen, bevorzugt zum Leben, Arbeiten und Besuch.

ZAVRŠEN PRVI LAG NATJEČAJ MJERA 7.4 PRR - MJERA 3.1.1 LRS

Konačna rang lista projekata na natječaju LAG-a Bilogora-Papuk za tip operacije 3.1.1. LRS

RANG LISTA

OBJAVA 1. izmjena LAG Natječaja za TO 3.1.1. iz LRS LAG Bilogora-Papuk – 24.10.2018

Upravni odbor LAG-a „Bilogora-Papuk“  donio je na sjednici održanoj dana 24.10.2018.godine Odluku o izmjeni natječaja za tip operacije 3.1.1. LRS i to u slijedećim dijelovima:

1.) Tekst Natječaja, u poglavlju 2, stavak 6 mijenja se zbog tehničke ispravke i sada glasi :

„Tijekom ovog Natječaja jednom (istom) nositelju projekta može se za različite vrste prihvatljivih projekata iz poglavlja 3.1 ovog Natječaja izdati najviše dvije Odluke o odabiru projekta.“

2.) U tekstu Natječaja, poglavlje 4.1 podnošenje prijave projekta mijenja se vrijeme podnošenja prijave projekata i sada glasi:

„Prijave projekata podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom

od 27.09.2018., a najkasnije do 22.11.2018. na adresu:

LAG BILOGORA-PAPUK

PLZ-1/2018

Trg b. J. Jelačića 1, 43 290 Grubišno Polje „

 

3.) U Obrascu B. Plan nabave - Tablica troškova i izračuna potpore izvršen je tehnički ispravak formule u redku K i objavljen je novi Obrazac B. Plan nabave Novi-Tablica troškova i izračuna potpore,

4.)U ostalim dijelovima Natječaj za TO 3.1.1. iz LRS LAG Bilogora-Papuk ostaje neizmijenjen.

Promjene dokumentacije za natječaj :

1.Izmjena LAG_Bilogora Papuk_natječaj_TO_3.1.1._LRS LAG - preuzimanje

Obrazac B. Plan nabave Novi-Tablica troškova i izračuna potpore - preuzimanje

Ostala dokumentacija vezana uz Natječaj za mjeru 3.1.1. LRS ostaje nepromijenjena

Sukladno dobivenim naputcima nadležnog tijela obaviještavamo prijavitelje:

-  ukoliko je prijavitelj  jedinica lokalne samouprave Izjavu o statusu obveznika javne nabave nije obavezno dostaviti

- najviši ukupni iznos projekta ne smije biti veći od 744.000,00 HRK bez pdv-a ( neovisno o tome ima li prijavitelj pravo na odbitak pdv-a ili ne)

-  ulaganje koje se prijavljuje mora obavezno biti u skladu sa LRS  LAG-a Bilogora-Papuk  što  će biti i dovoljno u slučaju da JLS nema važeći razvojni dokument ili  on nije prilagođen

-prilog ovoj objavi je Odluka UO o Izmjeni LAG Natječaja-preuzimanje

Na temelju članka 29. stavka 1. Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Lokalna akcijska grupa „Bilogora-Papuk“ objavljuje NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 3.1.1. LRS Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

OZNAKA NATJEČAJA: PLZ-1/2018

za područje  gradova: Grubišno Polje i Daruvar te općina: Sirač, Đulovac, Dežanovac i Končanica

Natječaj LAG_Bilogora Papuk_natječaj_TO_3.1.1._LRS LAG

Obrasci koji su sastavni dio natječaja:

Obrazac A. Prijavni obrazac

Obrazac B. Plan nabave - Tablica troškova i izračuna potpore

Obrazac C. Kriteriji odabira

Prilozi koji su sastavni dio natječaja: 

Prilog I - Dokumentacija za podnošenje prijave projekta

Prilog II - Lista prihvatljivih troškova

Prilog III - Opis projekta

Prilog IV - Uputa za prikupljanje ponuda i provedbu postupaka jednostavne nabave

Prilog V - Uputa MZOIE

Prilog VI - Izjava nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza

Prilog VII - Izjava o statusu nositelja projekta temeljem Zakona o javnoj nabavi

Prilog VIII - Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti jedinice lokalne samouprave

Prilog IX Predložak za izračun neto prihoda

INFOREURO

Aktuaele News