VISION LAG-a

Region Bilogora ­ Papuk bereich ist ausgewogene wirtschaftliche, soziale und nachhaltige Entwicklung, modern, technologisch entwickelten Volkswirtschaften, gut ausgebildete Arbeitskräfte, aktive Gemeinde, ausgedrückt, die Besonderheiten ihrer natürlichen, historischen und kulturellen ressourcen, die Region der Chancen und Herausforderungen, bevorzugt zum Leben, Arbeiten und Besuch.

ZAVRŠEN PRVI NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 1.1.1 LRS Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava

Oznaka natječaja PRM-1/2019

Dana 15.10.2019 Upravni odbor Lokalne akcijske grupe donio je Odluke o odabiru projekata na LAG natječaju za mjeru  1.1.1. Lokalne razvojne strategije sukladnu mjeri 4.1.1. Programa ruralnog razvoja.Odabrane projekte i nositelje možete pogledati na konačnoj rang listi.

KONAČNA RANG LISTA

ZATVOREN

Na temelju članka 29. stavka 1. Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Lokalna akcijska grupa „Bilogora-Papuk“ objavljuje 25.04.2019

NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 1.1.1 LRS

Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava

OZNAKA NATJEČAJA:  PRM-1/2019

za područje  gradova: Grubišno Polje i Daruvar te općina: Sirač, Đulovac, Dežanovac i Končanica

Natječaj_LAG_BilogoraPapuk_TO_1.1.1._LRS

   OBRASCI   koji su sastavni dio Natječaja:

Obrazac A. –  Prijavni obrazac

Obrazac B. –  Plan nabave/Tablica troškova i izračuna potpore (tablični – Excel dio)

Obrazac C. –  Izjava o partnerskim i povezanim poduzećima

Obrazac D. –  Izjava o poljoprivrednoj mehanizaciji (traktori)

Obrazac E.  –  Kriteriji odabira

Obrazac F.  –  Izjava o radnom iskustvu

PRILOZI  koji su sastavni dio Natječaja:

Prilog I.Natječajna dokumentacija

Prilog II. Lista prihvatljivih troškova

Prilog III.Popis poljoprivrednih proizvoda obuhvaćenih dodatkomI.Ugovora o EU

Prilog IV.Izjava nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza

Prilog V.Uputa za prikupljanje ponuda i provedbu postupaka jednostvane nabave

Prilog VI.Specifični kriteriji za ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju

Prilog VII.Uputa Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Prilog VIII.Popis naselja LAG-a Bilogora-Papuk

Dokumentacija korisna kod izrade prijave projekta

Pravilnik o procjeni,vrednovanju,te odabiru projekta za financiranje u sklopu LRS 2014-2020

Ciljevi i prioriteti LRS Bilogora-Papuk - izmjene 2018 godina

Odluka o usvajanju Lokalne razvojne strategije LAG-a - 2018g

Pravilnik o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020 (NN br. 96/2017)

Izmjene Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020 (NN br. 53/2018)

INFO EURO  -tečajna lista na dan 31.12.2018

- link - http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm

https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html

Aktuaele News