LAG VISION

Region of Bilogora-Papuk is an area of balanced economic, social and sustainable development, the modern, technologically developed economies, well educated workforce, active community, with specific natural, historic and cultural resources , region of challenges and opportunities, desirable for living, for work or to visit.

3.LAG NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 3.1.1. LRS

Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

Lokalna akcijska grupa „Bilogora-Papuk“  objavljuje  3.LAG NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 3.1.1. LRS

Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

za područje gradova: Grubišno Polje i Daruvar te općina: Sirač, Đulovac, Dežanovac i Končanica

Prijave projekata podnose se isključivo preporučenom poštom od 06.03.2023., a najkasnije do 20.04.2023. 

Natječajnu dokumentaciju preuzimate na linku LAG natječaj PLZ-3/2023.

Od 20.02.2023. do 06.04.2023. zainteresirani prijavitelji mogu postavljati pitanja putem mail adrese  natjecaj@lag-bilogora-papuk.hr. Postavljeno pitanje treba sadržavati potpis te biti jasno postavljeno. Odgovori će se objaviti na mrežnoj stranici  www.lag-bilogora-papuk.hr  pod opcijom pitanja i odgovori.

ACTIVE NEWS