LAG VISION

Region of Bilogora-Papuk is an area of balanced economic, social and sustainable development, the modern, technologically developed economies, well educated workforce, active community, with specific natural, historic and cultural resources , region of challenges and opportunities, desirable for living, for work or to visit.

ČETVRTI NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 1.1.2. Lokalne razvojne strategije

NATJEČAJ PMG-4/2022

Dana  06.lipnja 2023 godine Upravni odbor Lokalne akcijske grupe "Bilogora-Papuk" donio je Odluke o odabiru projekata na LAG natječaju za mjeru 1.1.2. Lokalne razvojne strategije sukladnu mjeri 6.3.1. Programa ruralnog razvoja "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava". (oznaka PMG-4/2022).Konačna Rang lista objavljuje se sa danom 07.06.2023 čime Odluke postaju pravomoćne.

Odabrane projekte i nositelje možete pogledati na konačnoj rang listi.  KONAČNA RANG LISTA NATJEČAJ PMG-4/2022

                                                     Z  A  T  V  O  R  E  N                                      

DRUGE IZMJENE NATJEČAJA ZA TIP OPERACIJE 1.1.2. LRS Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava (OZNAKA NATJEČAJA: PMG-4/2022)

Druge izmjene Natječaja odnose se na  tehničke izmjene obrazaca, priloga i teksta Natječaja.

U ostalim dijelovima Natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.2. LRS "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava" (oznaka natječaja: PMG-4/2022) iz LRS LAG-a "Bilogora-Papuk" ostaje neizmjenjen. 

Preuzimanje novog teksta Natječaja i izmijenjenih obrazaca i priloga omogućeno je u nastavku: 

NATJEČAJ LAG_BILOGORA_PAPUK_1.1.2._DRUGE_IZMJENE

Obrazac A. Prijavni obrazac IZMJENA

Obrazac B. Poslovni plan - opisni dio IZMJENA

Obrazac B. Poslovni plan - tablični dio IZMJENA

Obrazac C. Izjava o veličini poduzeća IZMJENA

Prilog I. Natječajna dokumentacija IZMJENA

Prilog II. Popis poljoprivrednih proizvoda IZMJENA

Prilog III. Vodič za korisnike o definiciji malih i srednjih poduzeća IZMJENA

PRVE IZMJENE NATJEČAJA ZA TIP OPERACIJE 1.1.2. LRS Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava (OZNAKA NATJEČAJA: PMG-4/2022)

Upravni odbor LAG-a "Bilogora-Papuk" donio je na sjednici održanoj dana 19.12.2022. Odluku o Izmjeni natječaja za provedbu tipa operacije 1.1.2. LRS i to u slijedećim dijelovima:

1.) U tekstu Natječaja, poglavlje 4.1. Podnošenje prijave projekta mijenja se vrijeme podnošenja prijave projekta i sada glasi: "Prijave projekta podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom od 23.01.2023., a najkasnije do 24.02.2023. na adresu:

LAG BILOGORA-PAPUK 

PMG-4/2022

Trg bana J. Jelačića 1

43290 Grubišno Polje 

2.) U tekstu Natječaja, poglavlje 4.2. Izmjena ili ispravak natječaja mijenja se rok ispravka Natječaja te sada glasi: Ovaj natječaj je moguće izmijeniti i/ili ispraviti najkasnije do 20.01.2023. pri čemu se predmetna izmjena i/ili ispravak objavljuje na mrežnoj stranici LAG-a "Bilogora-Papuk"

3.) Tehničke izmjene obrazaca i teksta Natječaja uzrokovane uvođenjem EUR-a kao službene valute biti će izvršene nakon dobivanja Izmjena službene aktivacije LAG natječaja od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. 

U ostalim dijelovima Natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.2. LRS "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava" (oznaka natječaja: PMG-4/2022) iz LRS LAG-a "Bilogora-Papuk" ostaje neizmjenjen. 

Preuzimanje novog teksta Natječaja moguće je na slijedećem linku:

NATJEČAJ LAG_BILOGORA_PAPUK_1.1.2._PRVE_IZMJENE


Lokalna akcijska grupa „Bilogora-Papuk“ objavljuje NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE

1.1.2. Lokalne razvojne strategije " Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava"  OZNAKA NATJEČAJA: PMG-4/2022

za područje  gradova: Grubišno Polje Daruvar te općina: Sirač, Đulovac, Dežanovac i Končanica.

Predmet natječaja: Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava za nositelje projekata koji imaju sjedište/prebivalište na području LAG-a „Bilogora-Papuk“

Ukupno raspoloživa sredstva po ovom natječaju: 1.014.606,00 HRK.

Visina javne potpore po projektu: 112.734,00 HRK (15.000 EUR) koliko mora biti minimalna vrijednost prihvatljivih aktivnosti navedenih u poslovnom planu.

Prijave projekata podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom  

od 09.01.2023., a najkasnije do 10.02.2023.

Za zainteresirane prijavitelje održat će se dvije  radionice na kojima će se prisutnima pojasniti uvjeti prihvatljivosti, kriteriji odabira i procedura prijave na LAG natječaj.

Vrijeme i mjesto održavanja:     14.12.2022. (srijeda), Proizvodno poduzetnički inkubator Grubišno Polje u 15:00 (Ivana N. Jemeršića 37D, Grubišno Polje)

                                                   20.12.2022. (utorak), Daruvar, gradska vijećnica u 15:00.

PODSJEĆAMO DA ZAINTERESIRANI MOGU DOBITI INFORMACIJE KAO I RANIJE PUTEM MAIL ADRESE OD DANA OBJAVE NATJEČAJA DO 27.01.2023.

natjecaj@lag-bilogora-papuk.hr

Oni koji nemaju mogućnost upita putem mail-a mogu se obratiti putem telefona na broj  043 485 170.

DOKUMENTI  NATJEČAJA

Natječaj za tip operacije  1.1.2.Lokalne razvojne strategije sukladan mjeri 6.3.1.Programa ruralnog razvoja

Obrasci koji su sastavni dio Natječaja:

Obrazac A –  Prijavni obrazac

Obrazac B –  Poslovni plan (opisni - Word dio)

Obrazac B –  Poslovni plan (tablični – Excel dio)

Obrazac C –  Izjava o veličini poduzeća

Obrazac D –  Izjava o radnom iskustvu

Obrazac E  –  Kriteriji odabira

Obrazac F  –  EVPG kalkulator

Prilozi koji su sastavni dio Natječaja:

Prilog I. Dokumentacija za podnošenje prijave projekta

Prilog II. Popis poljoprivrednih proizvoda obuhvaćenih Dodatkom I. Ugovora o EU

Prilog III. Vodič za korisnike o definiciji malih i srednjih poduzeća

Prilog IV. Popis naselja LAG-a „Bilogora-Papuk“

Prilog  V. Pravilnik o procjeni, odabiru i vrednovanju projekata LAG-a „Bilogora-Papuk“

ACTIVE NEWS