LAG VISION

Region of Bilogora-Papuk is an area of balanced economic, social and sustainable development, the modern, technologically developed economies, well educated workforce, active community, with specific natural, historic and cultural resources , region of challenges and opportunities, desirable for living, for work or to visit.

Drugi LAG natječaj za provedbu tipa operacije 3.1.1. LRS

Drugi LAG natječaj za provedbu tipa operacije 3.1.1. LRS - oznake PLZ-2/2020

ZAVRŠEN DRUGI LAG NATJEČAJ MJERA 7.4.1. PRR - MJERA 3.1.1 LRS

Dana 24.03.2021 Upravni odbor Lokalne akcijske grupe donio je Odluke o odabiru projekata na LAG natječaju za provedbu Tipa operacije 3.1.1.LRS Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu (PLZ-2/2020).Sa današnjim danom, 14.04.2021., Konačna rang lista postaje pravomoćna.

KONAČNA RANG LISTA PROJEKATA  PLZ-2/2020

Z A T V O R E N

OBJAVA 11.12.2020

DRUGE  IZMJENE NATJEČAJA ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 3.1.1. LRS Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu (OZNAKA NATJEČAJA: PLZ-2/2020) 

Upravni odbor LAG-a „Bilogora-Papuk“  donio je na sjednici održanoj dana 11.12.2020.godine Odluku o izmjeni natječaja za tip operacije 3.1.1. LRS i to u slijedećem dijelu:

U tekstu Natječaja, poglavlje 4.1 podnošenje Zahtjeva za potporu  mijenja se vrijeme podnošenja prijave projekata i sada glasi:„Zahtjevi za potporu podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom od 25.09.2020., a najkasnije do 22.01.2021. na adresu:LAG BILOGORA-PAPUK  PLZ-2/2020  Trg b. J. Jelačića 1, 43 290 Grubišno Polje „

LINK ZA PREUZIMANJE NOVOG TEKSTA NATJEČAJA

Natječaj LAG_Bilogora Papuk_natječaj_TO_3.1.1._LRS LAG -DRUGE IZMJENE

U ostalim dijelovima Natječaj za TO 3.1.1. iz LRS LAG Bilogora-Papuk ostaje neizmijenjen.

Odluka Upravnog odbora LAG-a vezano za DRUGE Izmjene LAG Natječaja PLZ-2/2020


PRVE IZMJENE NATJEČAJA ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 3.1.1. LRS Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu (OZNAKA NATJEČAJA: PLZ-2/2020) 

Upravni odbor LAG-a „Bilogora-Papuk“  donio je na sjednici održanoj dana 04.11.2020.godine Odluku o izmjeni natječaja za tip operacije 3.1.1. LRS i to u slijedećim dijelovima:

1.) U tekstu Natječaja u poglavlju 1.Stavak 1.1. Predmet, svrha i raspoloživa sredstva Natječaja mjenja se iznos raspoloživih sredstava u skladu sa zadnjim Izmjenama Lokalne razvojne strategije i sada glasi     

Raspoloživa sredstva: 2.162.632,28 HRK

2.) Tekst Natječaja, u poglavlju 2, stavak 6 mijenja se zbog tehničke ispravke i sada glasi :

„Tijekom ovog Natječaja jednom (istom) korisniku može se za različite vrste prihvatljivih projekata iz poglavlja 3.1 ovog Natječaja izdati najviše dvije Odluke o odabiru projekta.“

3.) U tekstu Natječaja, poglavlje 4.1 podnošenje Zahtjeva za potporu  mijenja se vrijeme podnošenja prijave projekata i sada glasi:„Zahtjevi za potporu podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom od 25.09.2020., a najkasnije do 24.12.2020. na adresu:LAG BILOGORA-PAPUK  PLZ-2/2020  Trg b. J. Jelačića 1, 43 290 Grubišno Polje „

U ostalim dijelovima Natječaj za TO 3.1.1. iz LRS LAG Bilogora-Papuk ostaje neizmijenjen.LINK ZA PREUZIMANJE NOVOG TEKSTA NATJEČAJA

Natječaj LAG_Bilogora Papuk_natječaj_TO_3.1.1._LRS LAG -PRVE IZMJENE

Odluka Upravnog odbora LAG-a vezano za Prve Izmjene LAG Natječaja PLZ-2/2020


OBJAVA 25.08.2020.

Lokalna akcijska grupa „Bilogora-Papuk“ objavljuje drugi po redu NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 3.1.1. LRS Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu (OZNAKA NATJEČAJA: PLZ-2/2020) za područje  gradova: Grubišno Polje i Daruvar te općina: Sirač, Đulovac, Dežanovac i Končanica.

Predmet natječaja: Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu za nositelje projekata koji imaju sjedište na području LAG-a „Bilogora-Papuk“.

Obuhvat područja LAG-a Bilogora-Papuk:

Gradovi: Grubišno Polje i Daruvar i općine: Sirač, Đulovac, Dežanovac i Končanica

Ukupno raspoloživa sredstva po ovom natječaju: 1.659.548,00 HRK

Najniža ukupna vrijednost projekta i javne potpore iznosi 15.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti. Najviša ukupna vrijednost projekta iznosi 100.000 EUR, a najviša vrijednost javne potpore iznosi 50.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Prijave projekata podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom

od 25.09.2020., a najkasnije do 16.11.2020.

Za zainteresirane prijavitelje održat će se radionica na kojima će se prisutnima pojasniti uvjeti prihvatljivosti, kriteriji odabira i procedura prijave na LAG natječaj.

Vrijeme i mjesto održavanja:15.09.2020. (utorak), Grubišno Polje, gradska vijećnica, u 11:30

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA  OZNAKA NATJEČAJA: PLZ-2/2020

Natječaj LAG_Bilogora Papuk_natječaj_TO_3.1.1._LRS LAG

Obrasci koji su sastavni dio natječaja:

Obrazac A. Prijavni obrazac

Obrazac B. Plan nabave - Tablica troškova i izračuna potpore

Obrazac C. Kriteriji odabira

Prilozi koji su sastavni dio natječaja: 

Prilog I - Dokumentacija za podnošenje Zahtjeva za potporu

Prilog II - Lista prihvatljivih troškova

Prilog III - Opis projekta

Prilog IV - Uputa za prikupljanje ponuda i provedbu postupaka jednostavne nabave

Prilog V - Uputa Ministarstva zaštite okoliša i energetike(MZOIE)

Prilog VI - Izjava korisnika o nemogućnosti odbitka pretporeza

Prilog VII - Izjava korisnika o statusu temeljem Zakona o javnoj nabavi

Prilog VIII - Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti jedinice lokalne samouprave

Prilog IX Predložak za izračun neto prihoda

Prilog X -Pravilnik o procjeni, vrednovanju te odabiru Zahtjeva za potporu za financiranje u sklopu Lokalne razvojne strategije LAG-a Bilogora-Papuk za programski period 2014.-2020

INFOREURO- 31 12 2019

ACTIVE NEWS