LAG VISION

Region of Bilogora-Papuk is an area of balanced economic, social and sustainable development, the modern, technologically developed economies, well educated workforce, active community, with specific natural, historic and cultural resources , region of challenges and opportunities, desirable for living, for work or to visit.

Izvještaj o napretku provedbe projekta

Podsjećamo korisnike koji provode TO 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ putem LAG natječaja da provjere datum izdavanja Odluka o dodjeli sredstava te pravovremeno dostave Izvještaj o napretku provedbe projekta.

Sukladno Vodiču za korisnike: „Korisnik je dužan dostaviti Agenciji za plaćanja, Služba za odobrenje isplata – Centralni ured Izvještaj o napretku svakih 6 mjeseci, računajući od dana prihvaćanja odluke o dodjeli sredstava. Zadnji Izvještaj o napretku svakih 6 mjeseci od dana prihvaćanja Odluke o dodjeli sredstava korisnik je dužan poslati uz Zahtjev za isplatu druge (zadnje) rate potpore.“

Adresa slanja

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Ulica grada Vukovara 269d, 10 000 Zagreb

Na omotnici možete naznačiti i :“Izvješće o napretku mjera 6.3.1-LAG natječaj“

ACTIVE NEWS