LAG VISION

Region of Bilogora-Papuk is an area of balanced economic, social and sustainable development, the modern, technologically developed economies, well educated workforce, active community, with specific natural, historic and cultural resources , region of challenges and opportunities, desirable for living, for work or to visit.

LAG održao redovnu godišnju Skupštinu

Dana 5. prosinca 2023 godine LAG Bilogora-Papuk je održao svoju redovnu dvadeset i prvu Skupštinu, treću u 2023. godini. Na Skupštini su usvojene Izmjene i dopune financijskog plana za 2023 godinu. Isto tako jednoglasno je usvojen Financijski plan za 2024. te njegovo obrazloženje i plan novčanih tijekova. Donesen je Plan otplate i zaduživanja za iduću godinu iako LAG ne planira dugoročno zaduživanje za provođenje svojih poslovnih aktivnosti. Usvojen je i Plan aktivnosti za 2024. godinu prema kojem LAG nastavlja i iduće godine provoditi aktivnosti vezane uz informiranje i edukaciju lokalnih dionika područja LAG-a vezano uz provedbu Lokalne razvojne strategije. Nastavlja se praćenje LAG natječaja iz programskog razdoblja 2014.-2020, a u drugoj polovici godine, objavit će se i prvi LAG natječaj iz novog programskog perioda. Glavna aktivnost bit će izrada Internog Pravilnika odnosno procedura za provedbu novih LAG natječaja. Jednoglasno je usvojen i Pravilnik o jednostavnoj nabavi, radilo se samo izmjeni postojećeg Pravilnika radi uvođenja EUR kao službene valute. Voditeljica Turniški informirala je prisutne o stanju provedbe LRS 2014.-2020. LAG je raspisao i završio sa obradama svih planiranih natječaja za to razdoblje. Ostaju nam kontrole prije konačnih isplata i praćenje rezultata. Što se tiče statusa novog programskog perioda, završavamo Skupštinu sa dobrim vijestima, dobili smo Odluku o rezultatu administrativne kontrole. Naša strategije je pozitivno ocijenjena. Voditeljica je pripremila prisutnima prikaz raspodjele sredstava prema grupama intervencija nove LRS računajući na trenutne rezultate ocjenjivanja LRS.  

ACTIVE NEWS