LAG VISION

Region of Bilogora-Papuk is an area of balanced economic, social and sustainable development, the modern, technologically developed economies, well educated workforce, active community, with specific natural, historic and cultural resources , region of challenges and opportunities, desirable for living, for work or to visit.

LOKALNA RAZVOJNA STRATEGIJA

RUJAN 2023 

Lokalna razvojna strategija LAG-a Bilogora-Papuk za programski period 2023.-2027.

Odluka o usvajanju LRS za  period 2023.-2027.

Prilog I LRS 2023.-2027.

Prilog II LRS 2023.-2027.

OŽUJAK 2023 -VI. IZMJENE Lokalne razvojne strategije ZA PROGRAMSKI PERIOD 2014.-2020.

Lokalna razvojna strategija Lokalne akcijske grupe Bilogora-Papuk za programski period 2014-2020  VI.IZMJENE

Odluka o usvajanju Lokalne razvojne strategije LAG-a - 2023 g

Plan Provedbe LRS-2023 godina

SRPANJ 2022

Izmjene Pravilnika o procjeni,vrednovanju,te odabiru projekta za financiranje u sklopu LRS 2014-2020

Odluka o usvajanju izmjena Pravilnika 

EVALUACIJSKA IZVJEŠĆA PROVEDBE LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE ZA  PROGRAMSKI PERIOD  2014.-2020.

PRVO Evaluacijsko izvješće provedbe Lokalne razvojne strategije Lokalne akcijske grupe „Bilogora-Papuk“ za programski period 2014.-2020.

V. IZMJENE Lokalne razvojne strategije -  2021 godina

Lokalna razvojna strategija Lokalne akcijske grupe Bilogora-Papuk za programski period 2014-2020  V.IZMJENE

Odluka o usvajanju Lokalne razvojne strategije LAG-a - 2021 g

Plan Provedbe LRS-2021 godina

IV. IZMJENE Lokalne razvojne strategije - druge u 2020 godini

Lokalna razvojna strategija Lokalne akcijske grupe Bilogora-Papuk za programski period 2014-2020IV izmjene

Pojašnjenje  tehničke pogreške u vezi  označavanja bojom važnosti kriterija odabira za tip operacije 6.3.1. u IV Izmjenama LRS

Na stranici 38. LRS LAG-a „Bilogora-Papuk“  pogrešno je žutom  bojom označen kriterij broj 3 (Mladi poljoprivrednik), a zelenom bojom kriterij broj 6 (Prioritetni sektor). Kriteriji su trebali biti označeni -ŽUTO - Kriterij br.6(Prioritetni sektori - R2) i ZELENO - Kriterij broj 3 ( Mladi poljoprivrednik- R1)

Na stranici 25. i 26. LRS LAG-a „Bilogora-Papuk“  ispravno je navedeno sljedeće:

Uzimajući u obzir demografsku situaciju i namjeru da se bespovratnim sredstvima pruži šansa za ostanak mladih na poljoprivrednim gospodarstvima odlučeno je da se u IV. Izmjenama LRS kao primarni, odnosno kriterij veće važnosti, postavi Kriterij br.3.Mladi poljoprivrednik. Kao drugi relevantni kriterij izabran je kriterij broj 6.Prioritetni sektori kako bismo postigli ravnomjerniju razdiobu sredstava javne potpore prema različitim sektorima poljoprivredne proizvodnje.

Navedeno je i potvrđeno na Skupštini LAG-a  prilikom usvajanja Strategije te Vas molimo da prihvatite pojašnjenje. S obzirom na postupak Izmjena LRS, gore navedena tehnička pogreška  ispravlja se prilikom slijedećih Izmjena LRS. U svakom pojedinom LAG Natječaju posebno se objavljuju Kriteriji odabira koji će biti označeni korektnim bojama u skladu sa donesenim Odlukama i tekstualnim dijelom LRS.

Odluka o usvajanju Lokalne razvojne strategije LAG-a - 2020 g

Plan Provedbe LRS-2020 G

III.IZMJENE Lokalne razvojne strategije 2020 godina

Lokalna razvojna strategija Lokalne akcijske grupe Bilogora-Papuk za programski period 2014-2020 - iZMJENE  2020 GODINA

Odluka o usvajanju Lokalne razvojne strategije LAG-a - 2020 g

Plan Provedbe LRS-2020 G

II IZMJENA Lokalne razvojne strategije 2018 godina

Lokalna razvojna strategija Lokalne akcijske grupe Bilogora-Papuk za programski period 2014-2020

Ciljevi i prioriteti LRS Bilogora-Papuk - izmjene 2018 godina

Odluka o usvajanju Lokalne razvojne strategije LAG-a - 2018g

Kriteriji bodovanja projekata na LAG natječaju -2018 godina

Plan Provedbe LRS

Pravilnik o evaluaciji i praćenju provedbe Lokalne razvojne strategije za programski period 2014-2020

Pravilnik o procjeni,vrednovanju,te odabiru projekta za financiranje u sklopu LRS 2014-2020

ODLUKE LAG

Odluka o imenovanju UPRAVNOG ODBORA udruge 2019 godina

Odluka o imenovanju zamjenskih članova Upravnog odbora LAG-a 2019 godina

Odluka o imenovanju Povjerenstva za prigovore - 2019 godina

Odluka o imenovanju tijela udruge 2018 godina

Odluka o imenovanju zamjenskih članova Upravnog odbora LAG-a 2018 godina

PRAVILNICI - LEADER

Pravilnik o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020 (NN br. 96/2017)

Izmjene Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020 (NN br. 53/2018)

I IZMJENA LRS -  2017 godina

1.Ciljevi i prioriteti Programa ruralnog razvoja 2014-2020

2.Ciljevi i prioriteti Lokalne razvojne strategije LAG-a Bilogora-Papuk

3.Lokalna razvojna strategija Lokalne akcijske grupe Bilogora-Papuk za programski period 2014-2020

4.Odluka o  Lokalne razvojne strategije LAG 2017

5.Pravilnik o procjeni, vrednovanju te odabiru projekata za financiranje u sklopu Lokalne razvojne strategije za programski period 2014-2020

6.Pravilnik o evaluaciji i praćenju provedbe Lokalne razvojne strategije za programski period 2014-2020

7.Kriteriji bodovanja projekata na LAG natječaju

Sastav Upravnog odbora LAG-a Bilogora-Papuk - 2017 godina

Zamjenski članovi Upravnog odbora2017

Popis članova LAG-a  2017 godina

Novi Statut  2017godina Lokalne akcijske grupe Bilogora-Papuk

Pristupnica u LAG Bilogora-Papuk

Odluka o usvajanju Lokalne razvojne strategije LAG-a iz 2016

ACTIVE NEWS