LAG VISION

Region of Bilogora-Papuk is an area of balanced economic, social and sustainable development, the modern, technologically developed economies, well educated workforce, active community, with specific natural, historic and cultural resources , region of challenges and opportunities, desirable for living, for work or to visit.

Pozivamo sve zainteresirane na Javnu tribinu u Grubišnom Polju

Javna tribina vezana uz izradu Lokalne razvojne strategije LAG-a Bilogora-Papuk za razdoblje 2023.-2027. održat će se 15.06.2023. s početkom u 15 sati u Grubišnom Polju, u Proizvodno poduzetničkom inkubatoru, I.N.Jemeršića 37 d. Pozivamo sve zainteresirane dionike sa područja LAG-a da dođu i uključe se u raspravu!

ACTIVE NEWS