LAG VISION

Region of Bilogora-Papuk is an area of balanced economic, social and sustainable development, the modern, technologically developed economies, well educated workforce, active community, with specific natural, historic and cultural resources , region of challenges and opportunities, desirable for living, for work or to visit.

Radionica: Izrada Lokalne razvojne strategije za razdoblje 2023.-2027.

21.09.2022. u mjesnom domu u Maslenjači održana je radionica vezana uz izradu nove Lokalne razvojne strategije za sve gospodarstvenike sa područja općine Đulovac. Sudionicima su prezentirani nacrti interevencija koje bi se provodile u novom programskom periodu. Radionica je osim prezentacije uključivala i raspravu sudionika. Raspravljalo se i o načelima odabira u novim intervencijama. 

ACTIVE NEWS