LAG VISION

Region of Bilogora-Papuk is an area of balanced economic, social and sustainable development, the modern, technologically developed economies, well educated workforce, active community, with specific natural, historic and cultural resources , region of challenges and opportunities, desirable for living, for work or to visit.

ZAVRŠEN PRVI LAG NATJEČAJ MJERA 6.3.1. PRR - MJERA 1.1.2 LRS

KONAČNA RANG LISTA  PROJEKATA MJERA 1.1.2 LRS - 6.3.1 PRR -  2018 GODINA

Dana  25.07.2018 donesena je Konačna rang lista projekata na natječaju LAG-a Bilogora-Papuk za tip operacije  1.1.2 LRS sukladan tipu operacije  6.3.1 Programa ruralnog razvoja 22014-2020.Dokument možete preuzeti  na linku  KONAČNA RANG LISTA.

NATJEČAJ 

Na temelju članka 29. stavka 1. Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Lokalna akcijska grupa „Bilogora-Papuk“ objavljuje NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 1.1.2 LRS

Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

OZNAKA NATJEČAJA:  PMG-1/2018

za područje  gradova: Grubišno Polje i Daruvar te općina: Sirač, Đulovac, Dežanovac i Končanica

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA

Natječaj_LAG_BilogoraPapuk_TO_1.1.2._LRS

Obrasci koji su sastavni dio Natječaja:

Obrazac A. –  Prijavni obrazac

Obrazac B. –  Poslovni plan (opisni - Word dio )

Obrazac B. –  Poslovni plan (tablični – Excel dio)

Obrazac C. –  Izjava o veličini poduzeća

Obrazac D. –  Izjava o radnom iskustvu

Obrazac E.  –  Kriteriji odabira

Obrazac F.  –  FADN kalkulator_2018

Prilozi koji su sastavni dio Natječaja:

Prilog I.  Dokumentacija za podnošenje prijave projekta

Prilog II. Popis poljoprivrednih proizvoda obuhvaćenih Dodatkom I. Ugovora o EU

Prilog III.Vodič za mikro, mala i srednje velika poduzeća

Prilog IV.Popis naselja LAG-a Bilogora-Papuk

Prilog V. Pravilnik o procjeni, odabiru i vrednovanju projekata LAG-a Bilogora-Papuk

INFO EURO - link - http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm

ACTIVE NEWS