LAG VISION

Region of Bilogora-Papuk is an area of balanced economic, social and sustainable development, the modern, technologically developed economies, well educated workforce, active community, with specific natural, historic and cultural resources , region of challenges and opportunities, desirable for living, for work or to visit.

ZAVRŠEN PRVI LAG NATJEČAJ MJERA 7.4 PRR - MJERA 3.1.1 LRS

Konačna rang lista projekata na natječaju LAG-a Bilogora-Papuk za tip operacije 3.1.1. LRS

RANG LISTA

OBJAVA 1. izmjena LAG Natječaja za TO 3.1.1. iz LRS LAG Bilogora-Papuk – 24.10.2018

Upravni odbor LAG-a „Bilogora-Papuk“  donio je na sjednici održanoj dana 24.10.2018.godine Odluku o izmjeni natječaja za tip operacije 3.1.1. LRS i to u slijedećim dijelovima:

1.) Tekst Natječaja, u poglavlju 2, stavak 6 mijenja se zbog tehničke ispravke i sada glasi :

„Tijekom ovog Natječaja jednom (istom) nositelju projekta može se za različite vrste prihvatljivih projekata iz poglavlja 3.1 ovog Natječaja izdati najviše dvije Odluke o odabiru projekta.“

2.) U tekstu Natječaja, poglavlje 4.1 podnošenje prijave projekta mijenja se vrijeme podnošenja prijave projekata i sada glasi:

„Prijave projekata podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom

od 27.09.2018., a najkasnije do 22.11.2018. na adresu:

LAG BILOGORA-PAPUK

PLZ-1/2018

Trg b. J. Jelačića 1, 43 290 Grubišno Polje „

 

3.) U Obrascu B. Plan nabave - Tablica troškova i izračuna potpore izvršen je tehnički ispravak formule u redku K i objavljen je novi Obrazac B. Plan nabave Novi-Tablica troškova i izračuna potpore,

4.)U ostalim dijelovima Natječaj za TO 3.1.1. iz LRS LAG Bilogora-Papuk ostaje neizmijenjen.

Promjene dokumentacije za natječaj :

1.Izmjena LAG_Bilogora Papuk_natječaj_TO_3.1.1._LRS LAG - preuzimanje

Obrazac B. Plan nabave Novi-Tablica troškova i izračuna potpore - preuzimanje

Ostala dokumentacija vezana uz Natječaj za mjeru 3.1.1. LRS ostaje nepromijenjena

Sukladno dobivenim naputcima nadležnog tijela obaviještavamo prijavitelje:

-  ukoliko je prijavitelj  jedinica lokalne samouprave Izjavu o statusu obveznika javne nabave nije obavezno dostaviti

- najviši ukupni iznos projekta ne smije biti veći od 744.000,00 HRK bez pdv-a ( neovisno o tome ima li prijavitelj pravo na odbitak pdv-a ili ne)

-  ulaganje koje se prijavljuje mora obavezno biti u skladu sa LRS  LAG-a Bilogora-Papuk  što  će biti i dovoljno u slučaju da JLS nema važeći razvojni dokument ili  on nije prilagođen

-prilog ovoj objavi je Odluka UO o Izmjeni LAG Natječaja-preuzimanje

Na temelju članka 29. stavka 1. Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Lokalna akcijska grupa „Bilogora-Papuk“ objavljuje NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 3.1.1. LRS Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

OZNAKA NATJEČAJA: PLZ-1/2018

za područje  gradova: Grubišno Polje i Daruvar te općina: Sirač, Đulovac, Dežanovac i Končanica

Natječaj LAG_Bilogora Papuk_natječaj_TO_3.1.1._LRS LAG

Obrasci koji su sastavni dio natječaja:

Obrazac A. Prijavni obrazac

Obrazac B. Plan nabave - Tablica troškova i izračuna potpore

Obrazac C. Kriteriji odabira

Prilozi koji su sastavni dio natječaja: 

Prilog I - Dokumentacija za podnošenje prijave projekta

Prilog II - Lista prihvatljivih troškova

Prilog III - Opis projekta

Prilog IV - Uputa za prikupljanje ponuda i provedbu postupaka jednostavne nabave

Prilog V - Uputa MZOIE

Prilog VI - Izjava nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza

Prilog VII - Izjava o statusu nositelja projekta temeljem Zakona o javnoj nabavi

Prilog VIII - Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti jedinice lokalne samouprave

Prilog IX Predložak za izračun neto prihoda

INFOREURO

ACTIVE NEWS