VIZIJA LAG-a

Regija Bilogora-Papuk područje je uravnoteženog ekonomskog, društvenog i održivog razvoja, moderne, tehnološki razvijene ekonomije, kvalitetno educirane radne snage, aktivne lokalne zajednice, izraženih specifičnosti svojih prirodnih, povijesnih i kulturnih resursa, regija izazova i mogućnosti, poželjna za život, rad i posjećivanje.

13. Skupština LAG-a Bilogora-Papuk

Dana 22.09.2020 održana je u Daruvaru 13.po redu Skupština LAG-a Bilogora-Papuk.Na Skupštini su doneseni Financijski proračun za 2021 godinu i Program aktivnosti za 2021 godinu, Rebalans  2020 godine kao i najvažnije IV.Izmjene Lokalne razvojne strategije.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Bilogora-Papuk  - usvojena  22.09.2020.

Financijski plan za 2021 godinu

AKTUALNE NOVOSTI