VIZIJA LAG-a

Regija Bilogora-Papuk područje je uravnoteženog ekonomskog, društvenog i održivog razvoja, moderne, tehnološki razvijene ekonomije, kvalitetno educirane radne snage, aktivne lokalne zajednice, izraženih specifičnosti svojih prirodnih, povijesnih i kulturnih resursa, regija izazova i mogućnosti, poželjna za život, rad i posjećivanje.

3.LAG NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 3.1.1. LRS -IZMJENE

Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

PRVE IZMJENE NATJEČAJA ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 3.1.1. LRS Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu (OZNAKA NATJEČAJA: PLZ-3/2023) 

Upravni odbor LAG-a „Bilogora-Papuk“  donio je na sjednici zaključenoj dana 12.04.2023.godine Odluku o izmjeni natječaja za tip operacije 3.1.1. LRS.

LAG natječaj za  provedbu tipa operacije 3.1.1 LRS  Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu oznake PLZ-3/2023 se mijenja u slijedećim dijelovima:

  1. U tekstu Natječaja, poglavlje 1.1. Predmet,svrha i raspoloživa sredstva Natječaja mijenja se iznos raspoloživih sredstava Natječaja te sada raspoloživa sredstva iznose: 212.077,70 EUR.
  2. U tekstu Natječaja, poglavlje 4.1. Podnošenje prijave projekta mijenja se vrijeme podnošenja prijave projekta te sada glasi

Prijave projekata podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom od 06.03.2023 , a najkasnije do  05.05.2023.

U ostalim dijelovima Natječaj za TO 3.1.1. iz LRS LAG Bilogora-Papuk ostaje neizmijenjen.

LINK ZA PREUZIMANJE NOVOG TEKSTA NATJEČAJA

Natječaj LAG_Bilogora Papuk_TO_3.1.1._LRS LAG 2014.-2020.- PRVE IZMJENE

Pitanja s jasno naznačenom referencom na ovaj Natječaj moguće je poslati od dana objave natječaja do najkasnije 15 dana prije isteka roka za podnošenje prijava projekata isključivo putem e-pošte adresu: natjecaj@lag-bilogora-papuk.hr.  Postavljeno pitanje treba sadržavati potpis te biti jasno postavljeno.

Odgovori će se objaviti na mrežnoj stranici  www.lag-bilogora-papuk.hr  pod opcijom pitanja i odgovori.

OSTALA Natječajna dokumentacija preuzima se na linku LAG natječaj PLZ-3/2023.


Lokalna akcijska grupa „Bilogora-Papuk“  objavljuje  3.LAG NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 3.1.1. LRS

Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

za područje gradova: Grubišno Polje i Daruvar te općina: Sirač, Đulovac, Dežanovac i Končanica

Prijave projekata podnose se isključivo preporučenom poštom od 06.03.2023., a najkasnije do 20.04.2023. 

Natječajnu dokumentaciju preuzimate na linku LAG natječaj PLZ-3/2023.

Pitanja s jasno naznačenom referencom na ovaj Natječaj moguće je poslati od dana objave natječaja do najkasnije 15 dana prije isteka roka za podnošenje prijava projekata isključivo putem e-pošte adresu: natjecaj@lag-bilogora-papuk.hr.  Postavljeno pitanje treba sadržavati potpis te biti jasno postavljeno.

Odgovori će se objaviti na mrežnoj stranici  www.lag-bilogora-papuk.hr  pod opcijom pitanja i odgovori.

AKTUALNE NOVOSTI