VIZIJA LAG-a

Regija Bilogora-Papuk područje je uravnoteženog ekonomskog, društvenog i održivog razvoja, moderne, tehnološki razvijene ekonomije, kvalitetno educirane radne snage, aktivne lokalne zajednice, izraženih specifičnosti svojih prirodnih, povijesnih i kulturnih resursa, regija izazova i mogućnosti, poželjna za život, rad i posjećivanje.

9.Skupština LAG-a Bilogora-Papuk

Dana 08.12.2017 održana je deveta po redu Skupština LAg-a Bilogora-Papuk.Na Skupštini su pored  financijskog plana za 2018 godinu te plana aktivnosti doneseni vrlo važni dokumenti vezani uz provedbu Lokalne razvojne strategije LAG-a.

Donesene su  promjene Upravnog odbora LAG-a te promjene Statuta koje su bile potrebne zbog usklađenja sa Pravilnicima za provedbu tzv.LEADER mjera ( 19.2 ; 19.3; 19.4 )

Usvojene su Izmjene Lokalne razvojne strategije koje su bile potrebne zbog usklađenja sa Ugovorm sklopljenim u  2017 godini a vezano z a provedbu LRS.Usvojene su i izmjene Pravilnika o vrednovanju i odabiru projekata na LAG natječajima.

Donesen je i godišnji Plan raspisivanja LAG natječaja za  2018 godinu.

AKTUALNE NOVOSTI