VIZIJA LAG-a

Regija Bilogora-Papuk područje je uravnoteženog ekonomskog, društvenog i održivog razvoja, moderne, tehnološki razvijene ekonomije, kvalitetno educirane radne snage, aktivne lokalne zajednice, izraženih specifičnosti svojih prirodnih, povijesnih i kulturnih resursa, regija izazova i mogućnosti, poželjna za život, rad i posjećivanje.

Agencija za plaćanja prioritetno obrađuje pristigle Zahtjeve za potporu u podmjeri 6.3.1.

Preneseno sa stranice

www.ruralnirazvoj.hr

Slijedom iznimnog broja upita zainteresiranih stranaka glede statusa obrade prijava, obavještavamo Vas da je Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju dodatno intenzivirala svoje aktivnosti na obradi Zahtjeva za potporu iz mjere 6, zaprimljenih po natječaju za tip operacije 6.1.1. – Potpora mladim poljoprivrednicima (813 zahtjeva) te tip operacije 6.3.1 – Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava (4189 zahtjeva).

Kako je vidljivo, odaziv korisnika bio je enorman te je bilo potrebno angažirati dodatne snage kako bi se navedeni zahtjevi obradili u primjerenom roku. Trenutno je na obradi zahtjeva angažirano više od 50 djelatnika, stoga očekujemo da će tijekom rujna i listopada biti izdane Odluke o dodjeli sredstava. Naglašavamo da brzina obrade prijava uvelike ovisi o kvaliteti podnesenih zahtjeva i potrebe za dodatnim obrazloženjima od strane korisnika. Uvidom u prijave iz navedenih natječaja, utvrđeno je da veliki broj zahtijeva dodatna obrazloženja i ispravke, što može utjecati na planirane rokove obrade.

Stoga, molimo korisnike da žurno odgovaraju na zahtjeve za obrazloženja i ispravke upućene od strane Agencije za plaćanja kako bi se prijave obradile u planiranim rokovima te omogućilo raspisivanje natječaja za navedene operacije, predviđene tijekom listopada, odnosno studenog ove godine.

AKTUALNE NOVOSTI