VIZIJA LAG-a

Regija Bilogora-Papuk područje je uravnoteženog ekonomskog, društvenog i održivog razvoja, moderne, tehnološki razvijene ekonomije, kvalitetno educirane radne snage, aktivne lokalne zajednice, izraženih specifičnosti svojih prirodnih, povijesnih i kulturnih resursa, regija izazova i mogućnosti, poželjna za život, rad i posjećivanje.

BusyBee Workshop

BusyBee Workshop

BUSY BEE WORKSHOP

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA      840.750,00 HRK

FINANCIRANJE:Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020., provedba Podmjere 19.3.“Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a“, provedba tipa operacije 19.3.2.“Provedba aktivnosti suradnje“ unutar Mjere 19. »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)“

CILJEVI PROJEKTA

Cilj projekta je postići da ruralna područja postanu konkurentna i da na najbolji način iskoriste svoje prednosti što je i osnovna premisa LEADER-a. Projekt govori o vrijednostima ruralnog područja te promovira lokalne poljoprivredne proizvode u sklopu gastro ponude, ljepotu i očuvanost područja te tradiciju kao elemente turističkog potencijala područja.  

Specifični je cilj potaknuti razvoj agroturizma na LAG područjima te poboljšati i promovirati ponudu domaćih lokalnih proizvoda u sklopu turističke ponude, kao i razmjena iskustava lokalnih akcijskih grupa u stvaranju prepoznatljivosti ruralnog područja.

PARTNERI U PROJEKTU

Partneri u projektu su Lokalne akcijske grupe :„Bilogora-Papuk“,  „Papuk“, „Virovitički prsten“,  „VINODOL“ i „Lika“.

KRAJNJI KORISNICI

Lokalni poljoprivredni proizvođači, mladi poljoprivrednici i žene poljoprivrednici, mladi i nezaposleni,  institucije poput turističkih zajednica ruralnog područja, donositelji odluka na lokalnoj i regionalnoj razini, članovi lokalnih akcijskih grupa.

PODRUČJE PROVEDBE

Aktivnosti projekta odvijati će se na područjima LAG partnera i to LAG-a „Bilogora-Papuk“ (Daruvar), LAG-a „Papuk“ (Orahovica), LAG-a „VIP“ (Lukač), LAG-a „VINODOL“ (Novi Vinodolski, Crikvenica, Bakar, Općina Vinodolska) i LAG-a „Lika“ (Gospić, Perušić, Karlobag).

KATALOG  LAG-ova  BUSY BEE WORKSHOP

U nastavku možete pregledati katalog po dijelovima s obzirom da ga zbog veličine nismo mogli učitati u cjelosti odjednom.

Katalog dio LAG Bilogora-Papuk

Katalog dio LAG VINODOL

Katalog dio LAG Papuk

Katalog dio LAG VIP

Katalog dio LAG Lika

STUDIJA MARKETINŠKOG KONCEPTA - BUSY BEE WORKSHOP

Studija marketinškog koncepta pozicioniranja lokalnih proizvoda

VIDEO MATERIJAL PROJEKTA BUSY BEE WORKSHOP  - PODRUČJE LAG-ova PAPUK,VIROVITIČKI PRSTEN I BILOGORA-PAPUK

VIDEO MATERIJAL PROJEKTA BUSY BEE WORKSHOP  - DOGAĐANJA U SKLOPU PROJEKTA

AKTUALNE NOVOSTI